rssheader

04/12/2020

Quảng Ngãi: Còn tồn tại, sai sót trong thu chi đầu năm học

Đức Trí - 25/11/2019, 08:34 GMT+07 | Giáo dục
Cần tăng cường trách nhiệm của Hiệu trưởng trong các khoản  thu chi đầu năm học.
(ảnh minh họa) Cần tăng cường trách nhiệm của Hiệu trưởng trong các khoản thu chi đầu năm học. (ảnh minh họa)

Cụ thể, một số trường (thuộc Phòng GDĐT), một số Hiệu trưởng chưa phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện CMHS để thực hiện đúng việc lập, xây dựng kế hoạch thu, chi quỹ Ban ĐD CMHS theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT;

Xây dựng phương án thu chi một số nội dung không đúng quy định như: Chi tiền vệ sinh, tiền cắt cỏ, chi mua sắm cơ sở vật chất, tham qua, dã ngoại, khen thưởng cho HS…

Một số trường chưa thực hiện đúng về quy trình xây dựng phương án thu chi hoặc chưa xây dựng phương án nhưng vẫn tổ chức thực hiện thu các khoản thỏa thuận để thực hiện một số nhiệm vụ thay CMHS trong công tác nuôi dạy, phục vụ HS.

Đối với một số trường (trực thuộc Sở GDĐT), vẫn còn tồn tại, thiếu sót về thực hiện tổ chức thu, chi các khoản như: Quỹ hoạt động của Ban ĐD CMHS khi chưa xây dựng phương án thu chi hoặc xây dựng phương án thu chi có nội dung chưa đúng quy định.

Còn nhiều khoản thu chi trong trường học tại Quảng Ngãi chưa đúng quy định (ảnh minh họa)

Các khoản thu thỏa thuận chưa xây dựng phương án thu chi hoặc xây dựng phương án thu chi chưa chi tiết.

Các khoản thu không theo quy định của Công văn số 1225/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục công lập trong tỉnh năm học 2019-2020.

Một số Hiệu trưởng chưa phối hợp chặt chẽ với Ban ĐD CMHS để thực hiện đúng việc lập, xây dựng kế hoạch thu, chi quỹ Ban ĐD CMHS theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT;

Xây dựng phương án thu chi một số nội dung không đúng quy định như: chi tiền Lễ tri ân trưởng thành cho HS lớp 12, tiền liên hoan cuối năm cho HS, chi mua sắm cơ sở vật chất…

Nguyên nhân của những tồn tại sai sót trên được chỉ ra bởi Hiệu trưởng chưa nghiên cứu kĩ các văn bản hướng dẫn của các cấp quản lý có thẩm quyền nên việc xây dựng phương án tổ chức thu chi chưa đúng quy định; Trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện chưa cao; Công tác kiểm tra, kiểm soát về các khoản thu đầu năm học của Trưởng phòng GDĐT chưa chặt chẽ, thường xuyên.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm