rssheader

20/01/2021

Quản lí chặt dạy học tiếng Anh tăng cường có yếu tố nước ngoài

Lập Phương - 10/03/2018, 10:00 GMT+07 | Giáo dục
Quản lí chặt dạy học tiếng Anh tăng cường có yếu tố nước ngoài

Trong văn bản thông báo kết quả hoạt động trên, Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các nhà trường tổ chức dạy học tiếng Anh lớp 1, 2 và dạy học tiếng Anh tăng cường có yếu tố người nước ngoài.

Đồng thời chỉ đạo hiệu trưởng các trường tiểu học lựa chọn giáo viên đảm bảo các tiêu chí theo hướng dẫn, có phương pháp, kĩ thuật giảng dạy tốt;

Thực hiện nghiêm túc việc phân công cán bộ, giáo viên tiếng Anh của trường quản lý, duyệt, theo dõi nội dung giáo viên người nước ngoài dạy học trên lớp.

Tùy điều kiện thực tế, Sở GD&ĐT yêu cầu bố trí giáo viên tiếng Anh của trường làm trợ giảng hoặc phân công giáo viên thường xuyên dự giờ tao đổi chuyên môn với giáo viên người nước ngoài và giáo viên trợ giảng đảm bảo việc dạy học tiếng Anh tăng cường tập trung phát triển có chất lượng khả năng giao tiếp.

Sắp xếp thời khóa biểu dạy học môn Tiếng Anh phù hợp với đặc điểm học sinh tiểu học, không bố trí 2 tiết tiếng Anh trong một buổi học. Việc sắp xếp thời khóa biểu cho học sinh lớp 1, 2 làm quen tiếng Anh và dạy học tiếng Anh tăng cường không ảnh hưởng đến thời khóa biểu chung, đến học sinh không đăng ký học...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm