rssheader

29/09/2021

Phú Yên: Tăng cường thực hiện Chương trình giáo dục cấp Tiểu học

Ý Thảo - 11/10/2020, 12:21 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường tiếp tục rà soát và hoàn thiện Kế hoạch giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hợp lý về nội dung, thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục để không gây quá tải, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình mới được xây dựng theo hướng mở, giúp học sinh hoàn thiện nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh.

Thời khóa biểu cần đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các môn học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh Tiểu học. Đặc biệt là học sinh lớp 1.

Yêu cầu các trường tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực người học, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Tăng cường trao đổi thông tin để cha mẹ học sinh nắm được yêu cầu đổi mới của chương trình và đồng hành cùng nhà trường thực hiện hiệu quả chương trình. 

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường tăng cường dự giờ, thăm lớp, hỗ trợ thường xuyên cho giáo viên trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, đặc biệt quan tâm hơn đối với môn Tiếng Việt, chủ động phối hợp với các nhà xuất bản, cơ sở đào tạo giáo viên trong công tác bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên một cách phù hợp. 

 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm