rssheader

26/10/2020

Phú Yên: Bồi dưỡng 169 giáo viên tiểu học cốt cán

PV - 18/10/2019, 18:03 GMT+07 | Giáo dục
Các GV tham gia tập huấn, bồi dưỡng Các GV tham gia tập huấn, bồi dưỡng

Đây là những giáo viên có khả năng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cao, có tầm ảnh hưởng đối với đồng nghiệp.

Phát biểu khai mạc đợt tập huấn, PGS.TS. Nguyễn Thám, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế cho biết: “Đợt tập huấn, bồi dưỡng GV cốt cán lần này được tổ chức với tính chất và yêu cầu cao để đáp ứng yêu cầu rất mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

PGS.TS. Nguyễn Thám, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế báo cáo Chương trình Giáo dục 2018 

Trong đó, điểm mới nổi bật là chuyển từ tiếp cận nội dung sang phát triển phẩm chất năng lực người học và một chương trình sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa.

Đồng thời nội dung, kết cấu của chương trình mở, tích hợp, phân hóa. Từ đó, phương pháp giáo dục, kiểm tra, đánh giá kết quả của học sinh cũng phải phù hợp.

Vì vậy, đội ngũ giáo viên tiểu học cốt cán tham gia tập huấn phải nghiêm túc, triển khai có hiệu quả, đặc biệt là hiệu quả khi tập huấn đại trà cho giáo viên của tỉnh”.

Giáo viên cốt cán tiểu học tỉnh Phú Yên tham gia khoá bồi dưỡng.  

Tại buổi tập huấn, TS. Nguyễn Đức Cương,Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế báo cáo về "Phẩm chất và Năng lực" cần đạt của Chương trình Giáo dục 2018 cho 169 giáo viên tiểu học cốt cán tỉnh Phú Yên. Đây cũng là cơ hội cho những giáo viên cốt cán (GVCC) tiếp nhận và xây dựng năng lực theo chương trình GDPT mới.

Trong 3 ngày, đội ngũ giảng viên chủ chốt Trường Đại học Sư phạm Huế tập huấn về những điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể cũng như những quan điểm xây dựng chương trình môn học, mục tiêu chương trình môn học, yêu cầu cần đạt về phẩm chất đạo đức, nội dung giáo dục. Đợt tập huấn giúp GV cốt cán nắm bắt được phương pháp giáo dục phù hợp để triển khai chương trình mới một cách có hiệu quả.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm