rssheader

28/10/2020

Ninh Bình: Thanh tra, kiểm tra công tác dạy thêm trên địa bàn toàn tỉnh

Đức Trí - 18/07/2019, 16:50 GMT+07 | Giáo dục
Thủ trưởng các cơ sở giáo dục quán triệt tới CB, GV thực hiện nghiêm túc công tác dạy thêm trong và ngoài nhà trường. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục quán triệt tới CB, GV thực hiện nghiêm túc công tác dạy thêm trong và ngoài nhà trường.

Theo đó, Sở GD&ĐT đã yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện (thành phố) thông báo và quán triệt tới các cơ sở giáo dục trực thuộc, các tổ chức, cá nhân dạy thêm trên địa bàn (theo sự phân cấp) thực hiện đúng các quy định về dạy thêm, học thêm;

Tăng cường công tác quản lý việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn, thành lập các đoàn kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm đối với các tổ chức, cá nhân do phòng GDĐT cấp phép.

Trưởng phòng GD&ĐT báo cáo, tham mưu với UBND huyện (thành phố) để UBND huyện (thành phố) chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý hành chính trên địa bàn đối với các tổ chức, cá nhân có tổ chức dạy thêm, học thêm (đảm bảo các điều kiện về an toàn, an ninh trật tự,…)

 Phối hợp với phòng GD&ĐT và các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những cá nhân, tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định gây bức xúc trong cộng đồng dân cư và tạo dư luận không tốt ảnh hưởng đến ngành.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục quán triệt tới cán bộ, giáo viên của đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác dạy thêm trong và ngoài nhà trường theo đúng quy định;

Tăng cường công tác quản lý, nhắc nhở cán bộ, giáo viên của đơn vị thực hiện dạy thêm đúng quy định, đồng thời phát hiện xử lý nghiêm cán bộ, giáo viên của đơn vị nếu tổ chức dạy thêm không đúng quy định.

Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác dạy thêm, trong và ngoài nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh. Đợt 1, từ ngày 20/7/2019 đến ngày 31/12/2019; Đợt 2, từ ngày 1/01/2020 đến ngày 28/5/2020.

Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện (thành phố), Thủ trưởng các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân có tổ chức dạy thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện nghiêm túc.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm