rssheader

26/09/2020

Ninh Bình: Công đoàn vận động nhà giáo, người lao động thực hiện nghiêm túc Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020

11/07/2020, 11:30 GMT+07 | Giáo dục
Ninh Bình: Công đoàn vận động nhà giáo, người lao động thực hiện nghiêm túc Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020

Công đoàn các đơn vị phối hợp với chính quyền quán triệt và tuyên truyền vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) thực hiện nghiêm túc Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 152020/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL của Bộ GD&ĐT về việc  hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Phổ biến đầy đủ quy chế thi tốt nghiệp THPT và các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở GD&ĐT đến CBNGNLĐ nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ về những nội dung cơ bản của kỳ thi.

Tuyên truyền vận động để CBNGNLĐ được điều động làm nhiệm vụ ở các ban in, sao đề thi, coi thi, chấm thi, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế và các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở GD&ĐT về công tác thi. 

Không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, vi phạm hoặc sai sót trong suốt quá trình tổ chức in, sao đề thi, coi thi, chấm thi.

Phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức tốt kỳ thi theo tinh thần đổi mới, đảm bảo trung thục, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Thường xuyên nắm tình hình, diễn biến về công tác thi, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, đặc biệt quan tâm đến chế độ chính sách cho CBNGNLĐ trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các ban của Hội đồng thi.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm