rssheader

27/11/2020

Ninh Bình: Ban hành kế hoạch triển khai nội dung giáo dục địa phương cấp Tiểu học

Lê Đăng - 09/10/2019, 18:30 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/nguồn internet Ảnh minh họa/nguồn internet

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nội dung giáo dục địa phương cấp Tiểu học gồm một số vấn đề cơ bản về: Lịch sử hình thành và phát triển; truyền thống quê hương; lễ hội; nghệ thuật truyền thống; di tích lịch sử, danh nhân văn hóa; phong tục, tập quán địa phương; địa lí, dân cư; cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên; ngành nghề, làng nghề truyền thống của địa phương.

Một số nội dung về kinh tế, xã hội, chính sách an ninh xã hội; giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống, kĩ năng sống; xây dựng nếp sống văn minh, tôn trọng kỉ cương, pháp luật; bảo vệ môi trường tự nhiên tại địa phương.

Yêu cầu về nội dung là cụ thể hóa được mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo yêu cầu cần đạt đối với nội dung giáo dục địa phương được tích hợp trong Hoạt động trải nghiệm và trong dạy học các môn học (Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Toán, Lịch sử và Địa lí…) ở từng lớp cấp Tiểu học.

Giúp giáo viên tiểu học có tư liệu chính xác, phù hợp, vận dụng được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng tích hợp để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; giúp học sinh thêm cơ hội trải nghiệm và có thể vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn tại địa phương; phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Tài liệu về nội dung giáo dục địa phương cấp Tiểu học được sưu tầm, biên soạn đảm bảo phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học; đảm bảo chính xác và yêu cầu của xuất bản phẩm tham khảo; được sử dụng và quản lí theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TTBGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Nội dung giáo dục địa phương cấp Tiểu học tỉnh Ninh Bình bao gồm những vấn đề cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường,... của tỉnh Ninh Bình được xây dựng theo 8 chủ đề: Quê hương em; Danh lam thắng cảnh; Một số nhân vật tiêu biểu; Các loại hình nghệ thuật truyền thống; Làng nghề truyền thống; Lễ hội truyền thống; Di tích lịch sử; Phong tục tập quán... 

Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán chi tiết,báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh bố trí ngân sách của địa phương hằng năm để thực hiện tổ chức biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục địa phương cấp Tiểu học tỉnh Ninh Bình và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo quy định hiện hành.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm