rssheader

26/11/2020

Nghiên cứu chính sách ưu đãi cho trường làm tốt bảo đảm, kiểm định chất lượng

Hải Bình - 01/11/2019, 10:36 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy định về kiểm định chất lượngcông nhận đạt chuẩn quốc gia với trường mầm non và phổ thông. Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát các trường mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên thực hiện hoạt động tự đánh giá bảo đảm đúng quy trình để nâng cao chất lượng báo cáo tự đánh giá; chú trọng việc cải tiến chất lượng trong quá trình đánh giá.

Chủ động lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đánh giá ngoài, công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, bảo đảm khách quan, đúng quy định.

Cùng với đó là tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên làm công tác đánh giá, bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý hoạt động đánh giá, bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục. Bảo đảm đủ kinh phí cho các hoạt động đánh giá, bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục.

Bộ GD&ĐT cũng khuyến khích các địa phương, các vùng, khu vực tổ chức hội thảo chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác đánh giá, bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục với hình thức phù hợp, hiệu quả.

Đặc biệt, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi cho những đơn vị thực hiện tốt công tác đánh giá, bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm