rssheader

24/11/2020

Nghiêm cấm ép buộc học sinh tham gia học tiếng Anh tăng cường

Hải Bình - 14/10/2019, 15:18 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo hướng dẫn này, thực hiện đề án “Thí điểm tăng cường giảng dạy tiếng Anh trong các trường phổ thông tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 - 2020”, các cơ sở giáo dục căn cứ nhu cầu trên cơ sở tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh để tổ chức liên kết dạy tăng cường kỹ năng nghe nói tiếng Anh có sự tham gia của người nước ngoài, dạy toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh cho học sinh theo quy định, phù hợp với khả năng chi trả của học sinh và cha mẹ học sinh. Nghiêm cấm việc ép buộc học sinh dưới mọi hình thức.

Các cơ sở giáo dục liên kết với các trung tâm ngoại ngữ để tổ chức hoạt động dạy tiếng Anh có sự tham gia của người nước ngoài, dạy toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phải có hợp đồng liên kết đào tạo giữa hai bên.

Hợp đồng liên kết đào tạo phải quy định rõ về nội dung, hình thức dạy học, đội ngũ giáo viên, địa điểm tổ chức, kinh phí, trách nhiệm của mỗi bên trong thực hiện hợp đồng.

Hợp đồng liên kết giữa cơ sở giáo dục với các đơn vị liên kết phải đảm bảo đủ các yêu cầu quy định của pháp luật, đảm bảo cho quyền lợi của người dạy và người học; phải do người đứng đầu hợp pháp có đủ tư cách pháp nhân của các bên liên kết ký. Trước khi ký kết, hợp đồng phải báo cáo và được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp phê duyệt kế hoạch.

Mức tiền học do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với đơn vị liên kết giảng dạy tiếng Anh trên tinh thần tự nguyện.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm