rssheader

24/07/2021

Nghệ An lựa chọn SGK lớp 2 và lớp 6 phù hợp với thực tiễn, đặc thù vùng miền

Hồ Lài - 02/03/2021, 18:25 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Theo lộ trình triển khai chương trình GDPT 2018, năm học 2021 – 2022 sẽ áp dụng thay sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6. Khác với việc lựa chọn SGK lớp 1 được giao cho nhà trường, từ năm học tới, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh sẽ nghiên cứu và bỏ phiếu quyết định.

Để việc lựa chọn sách phù hợp, hiệu quả, Sở GD&ĐT Nghệ An đã bàn hành kế hoạch thực hiện. Cụ thể, việc lựa chọn SGK phải thực hiện đúng quy trình theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trong đó, từ đầu tháng 3, trên cơ sở các bộ SGK từng môn học được Bộ GD&ĐT phê duyệt, các nhà trường sẽ tổ chức nghiên cứu, lựa chọn dựa trên các tiêu chí và thực tiễn giáo dục địa phương. Mỗi cơ sở giáo dục sẽ chọn ít nhất 1 bộ SGK cho mỗi môn học và gửi cho Sở GD&ĐT tổng hợp.

Việc lựa chọn SGK đảm bảo đúng quy trình nhưng phù hợp với thực tiễn địa phương và đặc thù giáo dục vùng miền. Ảnh minh họa

Kết quả lựa chọn sách từ các nhà trường sẽ được chuyển cho Hội đồng lựa chọn SGK tỉnh. Thành viên Hội đồng có nhiệm vụ thảo luận, bỏ phiếu kín lựa chọn một hoặc một số SGK cho mỗi môn học. SGK được lựa chọn phải đạt trên 1/2 số phiếu đồng ý lựa chọn. Trường hợp SGK của môn học không đạt tỷ lệ phiếu quá bán,  Hội đồng thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn lại cho đến khi có ít nhất 1 SGK có đủ phiếu theo quy định.

Sau đó, các thành viên báo cáo bằng văn bản về cho Chủ tịch Hội đồng. Sở GD&ĐT sẽ tổng hợp kết quả lựa chọn của các Hội đồng và gửi văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt.

Dự kiến, UBND tỉnh Nghệ An xem xét, quyết định phê duyệt danh mục SGK và công bố kết quả lựa chọn trước ngày 5/4.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cho hay, thành viên Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tỉnh là những người có năng lực, kinh nghiệm dạy học và quản lý. Trong đó 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên trực tiếp đứng lớp. Mỗi bộ môn sẽ có một hội đồng thẩm định riêng và có đại diện cho từng vùng, miền. 

Năm học 2020 - 2021, việc lựa chọn SGK lớp 1 do trường tiểu học quyết định dựa trên bộ tiêu chí do UBND tỉnh ban hành. Sau khi xem xét và lựa chọn, các trường báo cáo kết quả về cho Phòng và Sở GD&ĐT. Từ năm học 2021 – 2022, Hội đồng lựa chọn SGK cấp tỉnh sẽ đưa ra quyết định trên cơ sở ý kiến của đơn vị giáo dục.

Theo ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, hai quy trình lựa chọn SGK này tuy khác nhau về trình tự và vai trò quyết định cuối cùng, nhưng đều đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tiễn và đặc thù giáo dục từng vùng miền.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Các sách giáo khoa có tên trong danh mục được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt thuộc 4 đơn vị xuất bản, gồm: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Bộ GD&ĐT cũng chỉ đạo các nhà xuất bản cung cấp bản PDF các bộ sách giáo khoa được phê duyệt trên website của nhà xuất bản trước ngày 21/2/2021. Đồng thời  cấp tài khoản cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu tập huấn sử dụng SGK qua mạng Internet.  
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm