rssheader

26/09/2021

Nghệ An: Hợp tác liên ngành đẩy mạnh hoạt động văn hóa thể thao trong trường học

Hồ Lài - 12/04/2021, 18:05 GMT+07 | Giáo dục
Lễ ký kết giữa Sở Văn hóa - Thể thao và Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An Lễ ký kết giữa Sở Văn hóa - Thể thao và Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An

Đây là lần đầu tiên 2 Sở thực hiện ký kết nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động văn hoá, thể thao trong trường học. Đưa các hoạt động này thành nền nếp, nhằm nâng cao sức khỏe, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, giáo dục nhân cách, lối sống, thẩm mỹ cho học sinh.

Trước đó, giữa hai đơn vị đã có nhiều hoạt động cùng phối hợp trong quá trình triển khai như tổ chức hội thi tiếng hát dân ca; thi tìm hiểu di sản văn hóa; giải thưởng mỹ thuật cho thiếu nhi, giáo dục lịch sử, truyền thống địa phương vào trường học...

Đặc biệt, hai Sở cũng phối hợp tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng các cấp, ĐH Thể dục thể thao, triển khai chương trình dạy bơi an toàn.

Lần đầu tiên 2 Sở GD&ĐT, VH&ĐT ký kết hợp tác

Tại lễ ký kết cả hai đơn vị cùng ký kết 9 nội dung quan trọng trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong những năm qua.

Từ đó, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh và đẩy mạnh phong trào bảo vệ và phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng và truyền thống văn hoá dân tộc. Đẩy lùi và ngăn chặn các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, góp phần giữ gìn ổn định chính trị, làm lành mạnh xã hội;

Đồng thời, góp phần phát huy tốt giá trị di sản văn hóa, các công trình, cơ sở vật chất của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn toàn tỉnh.

Nội dung ký kết cũng quan tâm đến việc phối hợp hỗ trợ các điều kiện phát triển tài năng thể thao. Mục đích tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục, hồ sơ, chuyển nhập trường đối với vận động viên thể thao, tham gia các giải thể thao của tỉnh và toàn quốc. Góp phần tìm kiếm và nuôi dưỡng, giữ nguồn nhân tài cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

Các trường học tại Nghệ An tích cực đưa dân ca vào dạy học 

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An nhận định, phát triển phẩm chất, năng lực toàn diện học sinh là mục tiêu của đổi mới giáo dục và đào tạo. Vì vậy, ngành mong muốn từ chương trình ký kết này, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tạo điều kiện để các nhà trường mở rộng các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ở các di tích lịch sử, dạy dân ca trong trường học... Xem đây một trong những môn học bắt buộc theo chương trình giáo dục địa phương.

Đồng thời, phối hợp để xây dựng các mô hình thư viện để hình thành văn hóa đọc trong các nhà trường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm