rssheader

05/12/2020

Ngành Giáo dục Hà Nội triển khai kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm

Vân Anh - 10/05/2019, 19:29 GMT+07 | Giáo dục
Ngành Giáo dục Hà Nội triển khai kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm

Tại hội  nghị, thay mặt Thường trực Công đoàn ngành, đồng chí Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Các hoạt động thi đua gồm: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam; thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày hành lập Công đoàn; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBGV, NV; biểu dương, tôn vinh cán bộ Công đoàn tiêu biểu.

Đồng thời, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng khai kế hoạch “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bà Trần Thị Thu Hà- Chủ tịch công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội phát động đợt thi đua.

Trong đó nhấn mạnh 3 nhiệm vụ đi cùng với các giải pháp cụ thể: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi CBGV,NV trong việc tiếp cận các văn bản pháp luật của nhà nước, các qui định của ngành và các chuẩn mực hành vi ứng xử  trong môi trường giáo dục;

Hỗ trợ CBGV, NV có kỹ năng ứng xử sư phạm, nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp; Phát hiện, tôn vinh và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình về xây dựng môi trường sư phạm.

Từ đó, các đơn vị trường học, các tổ chức công đoàn ở các trường học có sự phối hợp chặt chẽ để động viên, hỗ trợ các thầy cô giáo những cách làm phù hợp, hiệu quả trong việc ứng xử với các tình huống sư phạm, trong giáo dục học sinh, trong các mối quan hệ, đảm bảo các quy định về đạo đức nhà giáo, nêu gương tốt về tác phong người thầy.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm