rssheader

25/09/2020

Nam Định: Đẩy mạnh biên soạn và thực hiện nội dung giáo dục địa phương

14/04/2020, 19:51 GMT+07 | Giáo dục
Nam Định: Đẩy mạnh biên soạn và thực hiện nội dung giáo dục địa phương

Thời gian qua, ngành GD-ĐT tỉnh Nam Định đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù.

Ông Cao Xuân Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định cho biết: Các bộ phận chức năng của Sở cùng với nhà trường ở các cấp học đã và đang đẩy mạnh thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh giao thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất để bộ tài liệu GDĐP tỉnh Nam Định khi hoàn thành sẽ đáp ứng được những tiêu chuẩn, tiêu chí của Chương trình GDPT mới và kỳ vọng của HS, GV và nhân dân.

Để thực hiện mục tiêu và kế hoạch đề ra, Nam Định cần phải thực hiện nhiệm vụ xác định rõ mục tiêu để các cấp học, trường học lấy đó làm khuôn mẫu thực hiện, đáp ứng đúng theo yêu cầu của Chương trình GDPT mới. Cụ thể là phải xây dựng bộ tài liệu GDĐP làm cơ sở để tổ chức thực hiện chương trình GDĐP trong chương trình GDPT; nhằm trang bị cho HS những hiểu biết cơ bản về văn hóa, lịch sử, truyền thống, các vấn đề về địa lý, kinh tế, hướng nghiệp, chính trị - xã hội, môi trường của Nam Định. Thông qua đó, bồi dưỡng cho HS tình yêu quê hương, đất nước, tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa của địa phương, góp phần xây dựng văn hóa, kinh tế - xã hội Nam Định ngày càng phát triển.

Theo NGƯT Cao Xuân Hùng, ngành GD-ĐT đã xác định rõ nhiệm vụ thực hiện đó là: Chương trình GDĐP tỉnh Nam Định cùng với các môn học khác trong chương trình GDPT góp phần tạo điều kiện để HS được phát triển hài hòa cả thể chất và tinh thần. Hình thành các năng lực, phẩm chất được quy định trong chương trình GDPT: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Bên cạnh đó, phát triển cho HS năng lực thích ứng với cuộc sống, thiết kế và tổ chức hoạt động, định hướng nghề nghiệp; hiểu tự nhiên và xã hội; vận dụng kiến thức (tự nhiên, văn hóa, xã hội) vào thực tiễn, ứng xử với tự nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường tại địa phương.

Để thực hiện các nhiệm vụ này, ngành GD-ĐT đã và đang triển khai các nội dung kế hoạch thực hiện, đặc biệt trong đó xác định rõ yêu cầu: Tài liệu GDĐP phải được biên soạn, ban hành và tổ chức thực hiện bảo đảm thống nhất, có tính liên thông, không trùng lặp về nội dung giữa các lớp học, phù hợp với tài liệu hướng dẫn dạy học các môn theo Chương trình GDPT 2018. Tài liệu GDĐP phải có nội dung chính xác, tinh giản, thiết thực, cập nhật; nội dung kiến thức kỹ năng cần đạt phù hợp với lứa tuổi, trình độ của HS; phải có tính mở để GV và HS vận dụng, cập nhật, bổ sung các thông tin mới phù hợp với mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Sở GD&ĐT Nam Định sẽ sớm hoàn thành việc biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện nội dung GDĐP theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra. Dự kiến từ năm học 2020 - 2021 triển khai thực hiện nội dung GDĐP cho lớp 1 theo đúng tiến độ triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiến độ thực hiện lớp 2 và lớp 6; lớp 3, lớp 7 và lớp 10; lớp 4, lớp 8 và lớp 11; lớp 5, lớp 9 và lớp 12 theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và theo khung thời gian của mỗi năm. Phấn đấu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành toàn bộ bộ tài liệu vào năm 2023.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm