rssheader

26/10/2020

Lào Cai: Bồi dưỡng Chương trình GDPT mới cho 223 giáo viên cốt cán

Đức Trí - 19/11/2019, 19:40 GMT+07 | Giáo dục
GV cốt cán cấp Tiểu học tỉnh Lào Cai tại khóa bồi dưỡng. GV cốt cán cấp Tiểu học tỉnh Lào Cai tại khóa bồi dưỡng.

Đây là khóa học dành cho GV cốt cán cấp tỉnh nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về đội ngũ cho đổi mới chương trình SGK phổ thông cấp tiểu học, cấp đầu tiên đổi mới từ năm 2020-2021.

223 GV cốt cán cấp TH theo khuôn khổ chương trình ETEP 

Công tác bồi dưỡng GV chuẩn bị cho CTGDPT mới được tổ chức theo hướng chuyển từ bồi dưỡng sang tự bồi dưỡng.

Theo đó GV đã được BTC lớp học gửi tài liệu qua tài khoản internet cá nhân nghiên cứu trước 5 ngày và có sự kiểm soát kết quả tự tập huấn.

Tiếp đó, tập huấn tập trung 3 ngày với hình thức chủ yếu là thảo luận nhóm, cùng nhau chia sẻ, giảng viên định hướng.

Tại khóa tập huấn GV cốt cán được tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung của CTGDPT mới như: Chương trình tổng thể, chương trình các môn học, các phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

GV cốt cán được tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung của CTGDPT mới 

GV cốt cán khi tham gia lớp tập huấn không chỉ được nâng cao năng lực bản thân mà sau khi trở về địa phương có trách nhiệm làm giảng viên, bồi dương lại cho cán bộ cốt cán cấp huyện để cùng nhau thực hiện tốt CTGDPT mới.

Kết thúc khóa bồi dưỡng tập trung, 223 GV cốt cán có 7 ngày tự tìm hiểu sâu các nội dung, phương pháp giáo dục mới và làm bài tập để đánh giá kết quả khóa bồi dưỡng...    

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm