rssheader

02/12/2020

Khuyến khích các trường xây dựng thư viện điện tử

Lập Phương - 16/11/2018, 11:25 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT khuyến khích các trường xây dựng thư viện điện tử, có các máy vi tính kết nối internet và kết nối với các thư viện trong nước.

Duy trì hoạt động thư viện; tổ chức các tiết đọc thư viện; phân công học sinh các lớp giới thiệu sách (vào giờ chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt chuyên đề,...) tổ chức hội thi kể chuyện, ngày hội đọc, ...

Tùy theo điều kiện thực tế của nhà trường, các đơn vị triển khai xây dựng các mô hình thư viện thân thiện, tủ sách lớp học; đặt báo, tạp chí cho các lớp; tăng cường số lượng sách, truyện tham khảo cho học sinh từ nguồn kinh phí của trường và huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Từ năm 2018, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia bắt buộc phải có thư viện đạt chuẩn theo Thông tư 01/2003/TT-BGDĐT ngày 02/01/2003 và Thông tư 01/2004/TT-BGDĐT ngày 29/01/2004 của Bộ GD&ĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm