rssheader

13/05/2021

Hướng đi mới của giảng dạy môn Tin học trong trường phổ thông

HB - 08/11/2019, 13:31 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Tại hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước sẽ luận bàn về việc dạy và học môn Tin học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực tư duy tin học; sự cần thiết cho học sinh tiếp cận sớm với công nghệ thông tin (CNTT) từ bậc phổ thông, những phương pháp mà một số nền giáo dục tiên tiến ở nước ngoài đang áp dụng và những đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học ở Việt Nam trong thời gian tới.

Thông cáo báo chí về sự kiên này chia sẻ ý kiến của TS Nguyễn Thành Nam, Hiệu trưởng ĐH Trực tuyến FUNix: Trong tương lai, mọi thiết bị đều là thiết bị thông minh, nếu chỉ dạy học sinh sử dụng các thiết bị ấy thì chỉ tạo nên một thế hệ thụ động. Điều mà nền giáo dục tương lai hướng tới là dạy học sinh làm chủ thiết bị, nói chuyện, trao đổi và thay đổi nó. Đó cũng là điểm mới trong chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học ở các nước tiên tiến và Việt Nam cũng sẽ triển khai trong thời gian tới.

Thông cáo báo chí về hội thảo cũng dẫn lời PGS. TS Hồ Sĩ Đàm – chủ biên chương trình môn Tin học, cho rằng: môn Tin học có vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho học sinh khả năng tiếp nhận và sáng tạo tri thức trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Vì thế, trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, vị trí của môn Tin học đã có nhiều thay đổi. Cụ thể, Tin học sẽ là môn học bắt buộc có phân hóa, được dạy xuyên suốt từ lớp 3 đến lớp 9 (trong chương trình hiện hành là môn tự chọn). Ở THPT, môn Tin học có vị trí hoàn toàn bình đẳng với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí... và được phân hóa theo 2 định hướng: “Tin học ứng dụng” và “Khoa học máy tính”.

Các chủ đề xuyên suốt trong chương trình môn Tin học năm 2018 

Chương trình môn Tin học năm 2018 có cách tiếp cận mới, định hướng phát triển mới, với nhiều nội dung mới cập nhật tri thức Công nghệ số - yếu tố nền tảng của Cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, yếu tố then chốt đầu tiên có tính quyết định là phải có nhận thức đúng và đầy đủ về bản chất cốt lõi của môn Tin học nhằm tránh một số quan điểm lệch lạc dẫn tới một số bất cập, hệ lụy đáng tiếc trên thực tế khi triển khai chương trình môn Tin học hiện hành vừa qua.

Đổi mới căn bản để có quan niệm và nhận thức đúng và nhất là hiểu đúng về môn Tin học là tiền đề, là cơ sở mang tính then chốt để giải quyết các điều kiện khác về phát triển đội ngũ giáo viên, về trang thiết bị tin học, về đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả giáo dục.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm