rssheader

23/10/2020

Hướng dẫn xét tốt nghiệp học sinh mô hình trường học mới

Đức Trí - 12/07/2019, 07:21 GMT+07 | Giáo dục
Giáo dục Lào Cai chuyển đổi xếp loại HS mô hình trường học mới sang xếp loại theo quy định tại Thông tư 58/2011TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Giáo dục Lào Cai chuyển đổi xếp loại HS mô hình trường học mới sang xếp loại theo quy định tại Thông tư 58/2011TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, HS có xếp loại phẩm chất đạt mức “Tốt” được xếp loại hạnh kiểm tốt. HS có xếp loại phẩm chất đạt mức “Đạt” được xếp loại hạnh kiểm khá. HS có xếp lại phẩm chất đạt mức “Cần cố gắng” được xếp loại hạnh kiểm trung bình. HS có một trong các khuyết điểm được ghi tại khoản 4, Điều 4 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại HS THCS và THPT, xếp lại hạnh kiểm yếu.

Về xếp loại học lực. HS có kết quả học tập đạt mức “Hoàn thành tốt” được xếp loại giỏi; Học có kết quả học tập đạt mức “Hoàn thành” nếu có 2/3 số môn đạt trung bình cả năm từ 6,5 trở lên được xếp loại khá. HS có kết quả học tập đạt mức “Hoàn thành” còn lại được xếp loại trung bình;.

HS có kết quả học tập đạt mức “Có nội dung chưa hoàn thành” nếu có 2/3 số môn đạt trung bình cả năm từ 5,0 trở lên, không có môn nào đạt trung bình cả năm dưới 3,5 và Hoạt động giáo dục (Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục); “Đạt yêu cầu” được xếp loại trung bình. Các trường hợp còn lại xếp loại yếu.

Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực HS mô hình trường học mới được sử dụng để xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh vào lớp 10 THPT.. Ảnh; Đức Trí 

Sở GD&ĐT Lào Cai yêu cầu, sau khi chuyển đổi xếp loại HS mô hình trường học mới sang xếp loại theo quy định tại Thông tư 58/2011-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực HS mô hình trường học mới được sử dụng để xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và trong các trường hợp cần thiết khác; Việc sử dụng được thực hiện theo quy định hiện hành.

Hiệu trưởng các trường có HS mô hình trường học mới tổ chức để cán bộ quản lý, GV nghiên cứu kĩ; tổ chức chuyển đổi xếp loại đúng quy định. Chỉ đạo GV chủ nhiệm phổ biến, tuyên truyền rõ quy định đến HS và cha mẹ HS, kịp thời báo cáo cơ quan quản lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Với hồ sơ HS: Ngoài các hồ sơ theo quy định, các trường THCS lập thêm 1 phiếu xếp loại hạnh kiểm, học lực HS; đối với hồ sơ điện tử được cập nhật tự động…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm