rssheader

21/10/2020

Hướng dẫn thực hiện 19 chương trình môn học

Nguyễn Huy - 06/08/2019, 19:16 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh Internet Ảnh Internet

Trong chương trình hội thảo – tập huấn, các đại biểu đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT: Vụ Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục thường xuyên, Giáo dục dân tộc, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, lãnh đạo, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt của 4 trường: Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh tập trung trao đổi, thảo luận liên quan đến dạy và học tiếp cận theo năng lực, Chương trình giáo dục phổ thông mới, thảo luận về hướng dẫn thực hiện 19 chương trình môn học/hoạt động giáo dục…

Khoá tập huấn tập trung bồi dưỡng giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt về tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình giáo dục/hoạt động giáo dục theo môn học, nâng cao năng lực thực hiện Chương trình GDPT mới; Bồi dưỡng về hoạt động dạy học, thi kiểm tra đánh giá kết quả của người học theo tiếp cận năng lực.

Trong khuôn khổ chương trình từ ngày 6/8 đến ngày 10/8 tại TP Đà Nẵng, các đại biểu cũng thảo luận theo nhóm chuyên môn về hướng dẫn thực hiện 19 chương trình môn học/hoạt động giáo dục: (Tìm hiểu về mục tiêu Chương trình GDPT môn học; Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực; Nội dung giáo dục; Yêu cầu về thiết bị giáo dục và điều kiện thực hiện chương trình; Định hướng phát triển chương trình; Xây dựng ma trận yêu cầu cần đạt với nội dung/chủ đề dạy học; Phân tích và phát triển 1 kế hoạch dạy học một chủ đề của môn học theo các tiêu chí tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8/10/2014).

Hội thảo – Tập huấn “Dạy và học các chương trình bồi dưỡng thường xuyên tiếp cận theo năng lực” đợt 2 sẽ diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 12 - 16/8/2019 với sự tham dự của đại biểu 5 trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên, Học viện Quản lý Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm