rssheader

28/02/2021

HUFLIT hoàn tất quá trình đánh giá ngoài

H.Chương - 13/01/2018, 07:33 GMT+07 | Giáo dục
TS Trần Quang Nam (Hiệu trưởng HUFLIT) và PGS.TS Lê Cung (Trưởng Đoàn ĐGN)  ký biên bản kết thúc đợt đánh giá ngoài TS Trần Quang Nam (Hiệu trưởng HUFLIT) và PGS.TS Lê Cung (Trưởng Đoàn ĐGN) ký biên bản kết thúc đợt đánh giá ngoài

Theo chương trình, Trung tâm KĐCLGD đã tiến hành đánh giá ngoài và thẩm định chất lượng giáo dục đối với HUFLIT từ ngày 8 đến 12/1/2018.

PGS.TS Lê Cung phát biểu tại phiên bế mạc

Phát biểu tại phiên bế mạc, PGS.TS Lê Cung – Trưởng Đoàn đánh giá ngoài Trung tâm KĐCLGD, đánh giá cao sự tích cực chuẩn bị và phối hợp chặt chẽ của HUFLIT trong suốt quá trình tham gia kiểm định chất lượng giáo dục. Trong các ngày khảo sát chính thức, Đoàn đánh giá ngoài đã nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, thảo luận phỏng vấn các nhóm đối tượng liên quan, khảo sát cơ sở vật chất của nhà trường để xác thực các thông tin trong báo cáo tự đánh giá.  

Đồng thời, trong báo cáo sơ bộ của Đoàn ĐGN, PGS.TS Lê Cung cũng đưa ra những điểm mạnh và khuyến nghị với nhà trường ở cả các mặt như sứ mạng, mục tiêu, công tác tổ chức và quản lý, chương trình và hoạt động đào tạo, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên, hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, thư viện, cơ sở vật chất, công tác quản lý tài chính…

Hiệu trưởng Trần Quang Nam phát biểu tại phiên bế mạc, kêu gọi tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết để tiếp tục nâng cao chất lượng GD của nhà trường

Về phía nhà trường, Hiệu trưởng Trần Quang Nam chia sẻ, căn cứ vào kết quả kiểm định chất lượng lần này, nhà trường xác định chính xác những điểm mạnh và tồn tại để từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng của nhà trường. Đây cũng là cơ hội tốt để các đơn vị và từng cá nhân của trường có dịp nhìn lại toàn bộ quá trình làm việc để tiếp tục phát huy, cập nhật và cải tiến nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người học.

Đoàn ĐGN chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện nhà trường
"Mục đích chính của kiểm định chất lượng giáo dục là nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động và đảm bảo quyền lợi cho người học. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục sẽ phản ánh toàn diện và thực chất chất lượng của nhà trường về tất cả các mặt như sứ mạng, mục tiêu, công tác tổ chức và quản lý, chương trình và hoạt động đào tạo, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên, hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, thư viện, cơ sở vật chất, công tác quản lý tài chính…" - PGS.TS. Đoàn Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐH Đà Nẵng - phát biểu tại phiên khai mạc.  
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm