rssheader

30/11/2020

Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thanh Hòa - 11/01/2018, 17:12 GMT+07 | Giáo dục
Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2018
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ông Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh đã dự và phát biểu tại hội nghị. Dự hội nghị còn có ông Phạm Hoàng Be - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam.

Năm 2017, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng, củng cố tổ chức, phát triển hội viên;

Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền liên kết, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, lực lượng xã hội để triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị và các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đồng thời tập trung chỉ đạo tiếp tục nhân rộng các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập và triển khai đại trà mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc đã ghi nhận những nỗ lực và tâm huyết của đội ngũ những người làm công tác khuyến học và kết quả đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh năm 2017;

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác khuyến học trong thời gian tới, Bí thư yêu cầu: Các cấp Hội Khuyến học tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai, cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động Hội, hướng trọng tâm về cơ sở, cụ thể hóa ở từng vùng, từng cơ quan, đơn vị; tập trung phát triển hội viên và củng cố tổ chức Hội.

Các cấp Hội cần gắn công tác khuyến học với khuyến nghề, tạo việc làm, tạo tiền đề phát triển kinh tế; gắn với giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng; tuyên truyền nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa ở khu dân cư.

Hội Khuyến học tiếp tục đồng hành với ngành Giáo dục - Đào tạo tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài; phối hợp với các đơn vị mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại các trung tâm học tập cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các trung tâm.

Các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh tham mưu với cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan trong việc chỉ đạo khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao…

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho Hội Khuyến học tỉnh; tặng Bằng khen cho 18 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào khuyến học giai đoạn 2012 - 2017.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh cũng đã tặng Giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2017.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm