rssheader

23/01/2021

Học sinh Vĩnh Long nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần liên tục

Hải Bình - 29/12/2019, 18:16 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Thời gian nghỉ Tết với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT là từ ngày 23/1/2020 đến hết ngày 29/1/2020.

Do ngày 25/1/2020 và ngày 26/1/2020 (ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Âm lịch) trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật - là ngày nghỉ hàng tuần - nên sẽ nghỉ bù vào ngày 28/1/2020 và ngày 29/1/2020 (ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Âm lịch).

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và học sinh, sinh viên thực hiện nêu gương đón Tết an toàn, đoàn kết, vui tươi; có ý thức giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết.

Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 41- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lí và tổ chức lễ hội. Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà đối với lãnh đạo cơ quan, đơn vị; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động cá nhân dịp Tết.

Quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, học sinh, sinh viên về công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm; nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông, nâng cao ý thức thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Quan tâm nắm tình hình dư luận xã hội ở các địa phương.

Sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục ổn định nền nếp, tổ chức hoạt động dạy, học và làm việc bình thường; đảm bảo thông suốt các hoạt động giáo dục trước và sau kỳ nghỉ Tết.

Dịp này, Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhà giáo là thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; phối hợp công đoàn cơ sở quan tâm thăm hỏi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với các nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ tiền lương và các chính sách dịp Tết cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm