rssheader

17/06/2021

Hòa Bình: Yêu cầu các trường tổ chức ít nhất 2 lần thi thử tốt nghiệp THPT 2021

Phương Anh - 12/03/2021, 16:51 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Mục đích nhằm giúp học sinh làm quen với kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021; giúp các nhà trường rà soát, đánh giá chất lượng học sinh khối 12, trên cơ sở phân tích kết quả thi thử để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng ôn thi và nâng cao kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Yêu cầu các đơn vị tổ chức nghiên cứu, tham khảo, sử dụng chuyên đề, đề minh họa do giáo viên cốt cán cấp tỉnh xây dựng. Kế hoạch xây dựng phải phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường về đội ngũ giáo viên, trình độ nhận thức của học sinh đối với từng môn học, từ đó đưa ra các giải pháp, biện pháp cụ thể và kịp thời.

Mỗi đơn vị, trường học tổ chức ít nhất 2 đợt thi thử tốt nghiệp THPT. Việc tổ chức thi thử phải đảm bảo tính khách quan, nghiêm túc, thực hiện đầy đủ các bước theo Quy chế thi của Bộ GD&ĐT; xây dựng ma trận đề thi, đề thi phù hợp, bám sát chương trình, đề minh họa; hướng dẫn, phổ biến kế hoạch và ý nghĩa của kỳ thi đến tất cả học sinh để các em có ý thức tham gia đầy đủ và thực hiện nghiêm túc.

Tất cả các trường THPT, PT DTNT THCS&THPT tổ chức thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT (cấp trường) dành cho học sinh lớp 12 từ ngày 29/3/2021 đến 15/5/2021.

Tổ chức thi các bộ môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh và tổ hợp môn thi theo nguyện vọng đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT của học sinh. Hình thức và mức độ phân hóa của đề thi thử thử tương đương đề thi tốt nghiệp THPT các năm học trước của Bộ GD&ĐT đã công bố.

Kết quả xét đỗ tốt nghiệp theo công thức tính kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ GD&ĐT. Lấy điểm tổng kết học kỳ I năm học 2020-2021 thay cho điểm tổng kết cả năm của học sinh để tính kết quả xét đỗ tốt nghiệp.

Về việc tổ chức ôn tập kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở GD&ĐT Hòa Bình yêu cầu  trên cơ sở kết quả thi thử, các trường phân loại đối tượng, tổ chức ôn tập sát với từng nhóm đối tượng học sinh đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Ban giám hiệu các trường tăng cường công tác chỉ đạo, quản lí, tổ chức ôn tập chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; rà soát đội ngũ giáo viên giảng dạy, ôn thi tốt nghiệp THPT; đề xuất với Sở GD&ĐT nếu cần có sự hỗ trợ của đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh trong công tác ôn thi .

Trên cơ sở kết quả thi thử để xét đỗ tốt nghiệp, các trường dự kiến tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT và so sánh với kết quả thi năm 2020; phân tích những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân chủ quan và khách quan; đưa ra các giải pháp, biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Kế hoạch phải xây dựng trên cơ sở tình hình thực tế của nhà trường về đội ngũ giáo viên, trình độ nhận thức của học sinh đối với từng môn học. Sau lần thi thử thứ 2, các đơn vị chỉ đạo giáo viên, tổ/nhóm chuyên môn điều chỉnh kế hoạch ôn tập cho phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

Căn cứ vào kết quả thi thử của từng môn, từng học sinh, giáo viên đăng kí chỉ tiêu cụ thể về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của từng lớp, từng nhóm đối tượng học sinh, đồng thời gắn trách nhiệm của giáo viên với kết quả thi của học sinh thuộc bộ môn mình giảng dạy.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm