rssheader

22/06/2021

Hòa Bình: Rà soát xây dựng kế hoạch GD môn học theo hướng phát triển năng lực HS

Hải Bình - 26/08/2019, 16:12 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó có yêu cầu rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành; tinh giản những nội dung dạy học có kiến thức, kỹ năng vượt quá mức độ cần đạt được theo quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục. Bổ sung, cập nhập những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu.

Không dạy những nội dung, bài tập, câu hỏi, ngoài sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.

Về xây dựng chuyên đề/chủ đề dạy học, Sở GD&ĐT yêu cầu các tổ/nhóm chuyên môn căn cứ vào chương trình và sách giáo khoa hiện hành, xác định các nội dụng kiến thức liên quan với nhau được thể hiện ở một số bài/tiết hiện hành, từ đó xây dựng thành một vấn đề chung để tạo thành một chuyên đề/chủ đề.

Trên cơ sở rà soát chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành và các hoạt động học dự kiến, tổ chức dạy học cho học sinh theo phương pháp dạy học tích cực, xác định các năng lực và phẩm chất có thể hình thành cho học sinh trong mỗi chuyên đề đã xây dựng.

Trường hợp có những nội dung kiến thức liên quan đến nhiều môn học, lãnh đạo nhà trường giao cho các tổ chuyên môn liên quan cùng nhau lựa chọn nội dung để thống nhất xây dựng các chuyên đề/chủ để tích hợp, liên môn.

Việc xây dựng và quản lý kế hoạch giáo dục nhà trường cần đảm bảo yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (thể hiện ở mức độ cần đạt được về kiến thức, kỹ năng, năng lực); tăng cường năng lực thực hành, vận dụng kiến thức, chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật...

Đồng thời, đảm bảo tính logic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các môn học và các hoạt động giáo dục, phù hợp, khả thi với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của từng trường.

Tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động giáo dục; số bài thực hành, số điểm kiểm tra (gồm kiểm tra nội dung thực hành) thực hiện theo quy định trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (ít nhất 35 tuần và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục theo khung thời lượng 37 tuần thực học đối với cấp THCS, cấp THPT).

Có thể kết hợp thời lượng của môn học với thời lượng dạy học tự chọn của môn học đó để xây dựng kế hoạch dạy học môn học (thời lượng dạy học tự chọn ổn định trong từng học kỳ).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm