rssheader

25/10/2020

Hòa Bình công bố mức thu học phí năm học 2019-2020

Hải Bình - 28/08/2019, 13:12 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, với khu vực 1 (thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn), mức thu học phí như sau:

Cấp học

Khu vực

Mức thu học phí

(Đồng/tháng/học sinh)

Mầm

non

Nhà trẻ

Các phường thuộc thành phố Hòa Bình và thị trấn Lương Sơn

59.000

Mẫu giáo

Các phường thuộc thành phố Hòa Bình và thị ữẩn Lương Sơn

58.000

Nhà trẻ

Các xã thuộc thành phố Hòa Bình

55.000

Mẫu giáo

Các xã thuộc thành phố Hòa Bình

54.000

Nhà trẻ

Các xã thuộc huyện Lương Sơn

51.000

Mẫu giáo

Các xã thuộc huyện Lương Sơn

49.000

Trung học cơ sở (bao gồm cả bổ túc Trung học cơ sở)

Các phường thuộc thành phố Hòa Bình và thị trấn Lương Sơn

55.000

Các xã thuộc thành phố Hòa Bình

54.000

Các xã thuộc huyện Lương Sơn

51.000

Trung học phổ thông (bao gồm cả Giáo dục thường xuyên)

Các phường thuộc thành phố Hòa Bình và thị trấn Lương Sơn

59.000

Các xã thuộc thành phố Hòa Bình

58.000

Các xã thuộc huyện Lương Sơn

55.000

Mầm non; THCS (bao gồm cả bổ túc THCS); THPT (bao gồm cả bổ túc THPT)

Các xã thuộc vùng có điều kiện khó khăn của huyện Lương Sơn theo quy định của nhà nước

35.000

/

Khu vực 2 (huyện Kỳ Sơn, huyện Cao Phong, huyện Tân Lạc, huyện Yên Thủy và huyện Lạc Thủy) mức thu học phí như sau:

Cấp học

Khu vực

Mức thu học phí

(Đồng/tháng/HS)

Mầm non

Nhà trẻ

Thị trấn

50.000

Mẫu giáo

Thị trấn

47.000

Nhà trẻ

Các xã

43.000

Mẫu giáo

Các xã

39.000

Trung học cơ sở (bao gồm cả bổ túc Trung học cơ sở)

Thị trấn

47.000

t

Các xã

42.000

Trung học phổ thông (bao gồm cả Giáo dục thường xuyên)

Thị trấn

47.000

Các xã

42.000

Khu vực 3 (huyện Lạc Sơn, huyện Kim Bôi, huyện Mai Châu và huyện Đà Bắc), mức thu học phí như sau:

Cấp học

Khu vực

Mức thu học phí

(Đồng/tháng/học sinh)

 

Nhà trẻ

Thị trấn

41.000

Mầm

non

Mẫu giáo

Thị trấn

38.000

Nhà trẻ

Các xã

34.000

Mẫu giáo

Các xã

33.000

Trung học cơ sở (bao gồm cả bổ túc Trung học cơ sở)

Thị trấn

38.000

Các xã

34.000

Trung học phổ thông (bao gồm

Thị trấn

41.000

cả Giáo dục thường xuyên)

Các xã

38.000

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm