rssheader

02/12/2020

Hải Dương hướng dẫn tuyển sinh THCS

Lập Phương - 12/05/2018, 09:48 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, tuyển sinh THCS theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, Phòng GD&ĐT huyện/thành phố/thị xã thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Học sinh làm một bài kiểm tra năng lực gồm kiến thức hai môn Toán và Tiếng Việt theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết họp với tự luận. Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian giao đề bài.

Đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 THCS là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, đúng độ tuổi quy định (tuổi của học sinh vào lớp 6 THCS là 11 tuổi). Các trường hợp quá tuổi, thiếu tuổi thực hiện theo quy định Điều lệ trường trung học, nếu có trường hợp khác ngoài quy định, phải báo cáo Phòng GD&ĐT để giải quyết.

Trường THCS chất lượng cao được tuyển những học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn toàn huyện, thành phố, thị xã.

Việc tuyển sính khối Dân tộc nội trú của trường THCS Nguyễn Trãi-Thị xã Chí Linh: Phòng GD&ĐT cần báo cáo UBND thị xã phê duyệt phương án, tiêu chí tuyển sinh cụ thể để thực hiện tuyển sinh đủ kế hoạch, đúng đối tượng quy định.

Các trường hợp đặc biệt khác về chuyển vùng, trái tuyến,...Phòng GD&ĐT chủ động giải quyết. Nếu có vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Sở GD&ĐT.

Từ ngày 02/7/2018 đến 06/7/2018: Hội đồng tuyển sinh trường THCS tổ chức tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6.

Từ ngày 10/7/2018 đến 13/7/2018, các trường có số học sinh đăng ký vào lớp 6 không lớn hơn chỉ tiêu tuyển sinh tiến hành xét tuyển theo Quy chế.

Từ ngày 23/7/2018 đến 25/7/2018, các trường có số học sinh đăng ký vào lớp 6 lớn hơn chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh theo phương án kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực.

Từ ngày 26/7/2018 đến 27/7/2018: Các trường chưa đủ chỉ tiêu kế hoạch tiếp tục nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển bổ sung (nếu có).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm