rssheader

09/05/2021

Hải Dương: Đình chỉ hoạt động Trung tâm Tư vấn du học Victoria

Hải Minh - 17/03/2021, 08:53 GMT+07 | Giáo dục
Quyết định đình về việc đình chỉ hoạt động Trung tâm Tư vấn du học Victoria của Sở GD&ĐT Hả Dương. Quyết định đình về việc đình chỉ hoạt động Trung tâm Tư vấn du học Victoria của Sở GD&ĐT Hả Dương.

Nguyên nhân là do trung tâm này không đảm bảo đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Tại thời điểm kiểm tra, trung tâm không có nhân sự đảm bảo điều kiện là cán bộ tư vấn.

Theo quyết định, trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động, trung tâm thực hiện việc khắc phục nguyên nhân nêu trên và các thiếu sót được nêu tại biên bản làm việc ngày 15/3/2021 ngay trong thời gian đình chỉ.

Sau khi hết thời gian đỉnh chỉ, Trung tâm báo cáo kết quả khắc phục và gửi tờ trình xin phép hoạt động trở lại về Sở GD&ĐT để được xem xét cấp giấy chứng nhận hoạt động trở lại trheo quy định của pháp luật.

Được biết, tính đến ngày 16/3, toàn tỉnh Hải Dương có 76 tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được cấp giấy phép hoạt động.

Theo Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ “Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục”, điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, gồm: tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật; có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm