rssheader

01/11/2020

Hà Tĩnh: Biệt phái giáo viên từ nơi thừa đến nơi thiếu

Hải Bình - 12/07/2019, 07:14 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Quy định này áp dụng đối với các giáo viên đã được tuyển dụng theo quy định, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và đang làm việc tại các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Giáo viên thuộc diện biệt phái có tuổi đời từ 45 trở xuống đối với nữ, từ 50 trở xuống đối với nam; thời hạn biệt phái không quá 3 năm; việc biệt phái phải đảm bảo cơ cấu môn học theo quy định.

Thứ tự xem xét trong việc biệt phái: Giáo viên tự nguyện biệt phái; Giáo viên chưa công tác tại vùng khó khăn; Giáo viên đã có thời gian công tác tại vùng khó khăn nhưng chưa đủ 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam; Giáo viên chưa lập gia đình; Giáo viên cùng một bộ môn, có cùng điều kiện thi cử, giáo viên nam đi biệt phái trước, nữ giáo viên đi biệt phái sau; Giáo viên cùng một bộ môn, có cùng điều kiện thì người ít tuổi hơn được cử đi biệt phái trước, người nhiều tuổi được cử đi biệt phái sau.

Giáo viên biệt phái được hưởng: Lương và phụ cấp lương (nếu có), các quyền lợi khác theo quy định; các chế độ, chính sách quy định tại Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐNĐ của HĐND tỉnh.

Trường hợp biệt phái từ vùng đặc biệt khó khăn đến vùng không đặc biệt khó khăn thì không được hưởng các khoản phụ cấp đối với viên chức công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn;

Trường hợp biệt phái đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng các chính sách đối với viên chức công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Giáo viên đã hoàn thành nhiệm vụ, hết thời hạn biệt phái theo quy định thì được cấp có thẩm quyền quyết định trở về nơi công tác cũ hoặc bố trí sắp xếp về các trường khác thuộc vùng thuận lợi hoặc tạo điều kiện để giáo viên liên hệ chuyển công tác, chuyển vùng theo nguyện vọng.

Nếu hết thời hạn biệt phái theo quy định, cá nhân có nguyện vọng tình nguyện ở lại tiếp tục công tác và ổn định cuộc sống lâu dài thì được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định…

Biệt phái giáo viên phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, cơ cấu bộ môn, số lượng giáo viên thừa tại trường, cấp học; lấy mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục GD&ĐT, đảm bảo cân đối giáo viên giữa huyện thừa giáo viên sang huyện thiếu giáo viên, trường thừa giáo viên sang trường thiếu giáo viên. Việc thực hiện biệt phái giáo viên được tiến hành bình đẳng, công khai, dân chủ, minh bạch, đúng quy trình, đúng đối tượng theo quy định.

Đối với đơn vị cấp huyện thiếu giáo viên (đơn vị nhận giáo viên biệt phái): Phải thực hiện việc rà soát, điều chuyển, cân đối giáo viên trong địa bàn trước để ưu tiên tiếp nhận bố trí giáo viên biệt phái.

Giáo viên biệt phái từ trường thừa giáo viên sang trường thiếu giáo viên được ưu tiên bố trí ở các địa điểm thuận lợi (nhất là giao thông) để yên tâm công tác.

Việc biệt phái giáo viên được duy trì thường xuyên hàng năm, trên cơ sở nhu cầu giảng dạy và cơ cấu giáo viên của các trường học nhằm cân đối thừa, thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Giáo viên trong độ tuổi biệt phái, thuộc đối tượng biệt phái được cử biệt phái đến trường học còn thiếu giáo viên để thực hiện nhiệm vụ trong một khoảng thời gian theo quy định. Trong quá trình thực hiện biệt phái giáo viên giữa các trường học không gây xáo trộn tổ chức, tư tưởng đội ngũ giáo viên làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm