rssheader

21/01/2021

Hà Nội tăng học phí các bậc học phổ thông năm học 2018 - 2019

Thu Hà - 07/07/2018, 08:00 GMT+07 | Giáo dục
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng đọc Tờ trình trước HĐND thành phố Hà Nội
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng đọc Tờ trình trước HĐND thành phố Hà Nội

Trước đó, Tờ trình của UBND TP do ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT – trình bày trước HĐND TP cho biết, năm học 2017 - 2018, các cơ sở GDMN, GDPT công lập (trừ các cơ sở GD chất lượng cao) thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND. Cụ thể, HS ở vùng thành thị thu 110.000 đồng/tháng, vùng nông thôn thu 55.000 đồng/tháng và khu vực miền núi thu 14.000 đồng/tháng.

Với mức thu trên, tổng số thu từ học phí công lập cấp học MN và PT của Hà Nội khoảng 675,351 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8,3% trong tổng số chi (từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách Nhà nước (NSNN) cấp và nguồn thu học phí). Kinh phí NSNN cấp chi theo định mức hơn 7.426,241 tỷ đồng. Như vậy, nguồn thu học phí đã hỗ trợ một phần cùng với NSNN đáp ứng nhu cầu chi phục vụ dạy và học tại các cơ sở GD công lập.

Mức thu học phí hiện nay ở mức thấp trong khung học phí theo quy định của Chính phủ. Ngoài ra, các đơn vị phải sử dụng 40% tổng số thu học phí để chi thực hiện cải cách tiền lương. Như vậy, kinh phí còn lại (60% nguồn thu học phí) để chi phục vụ dạy và học còn rất hạn hẹp.

Theo đó, ngành GD đề xuất học phí đối với bậc học: Nhà trẻ, mẫu giáo, THCS, THPT, GDTX cấp THCS, GDTX cấp THPT ở trên địa bàn thành thị tăng 45.000 đồng so với năm học 2017 - 2018. Đối với khu vực nông thôn tăng 20.000 đồng. Đối với miền núi tăng 5.000 đồng. Theo đó, học sinh ở vùng thành thị thu 155.000 đồng/tháng, vùng nông thôn thu 75.000 đồng/tháng và khu vực miền núi thu 19.000 đồng/tháng.

Theo Tờ trình, số tiền từ tăng thu học phí trong năm học 2018 - 2019 một phần để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại dành để chi sự nghiệp GD hàng năm.

Mức thu học phí đề xuất được đánh giá là phù hợp với khả năng chi trả của người dân TP so với thu nhập bình quân một nhân khẩu/tháng. Với thu nhập hiện nay, việc tăng học phí năm học 2018 - 2019 làm tăng khả năng chi trả việc học khoảng 0,85% so với thu nhập bình quân một nhân khẩu một tháng với khu vực thành thị.

Tổng số thu học phí theo mức thu năm học 2018 - 2019 là 939,864 tỷ đồng, tăng 264,513 tỷ đồng so với năm học trước. Tiền thu học phí chiếm tỷ lệ 11,3% tổng số chi hoạt động thường xuyên của đơn vị. Vì vậy, dù học phí tăng nhưng nguồn kinh phí chi thường xuyên cho GDMN và GDPT công lập chủ yếu từ NSNN.

“Việc điều chỉnh tăng mức thu học phí không làm ảnh hưởng đến các đối tượng HS thuộc hộ nghèo, cận nghèo, HS diện chính sách vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Trung ương” – Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng khẳng định.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm