rssheader

04/03/2021

Hà Nội: Rà soát, lên danh sách giáo viên sẽ dạy lớp 2 CTGDPT mới

Hoàng Anh - 19/01/2021, 15:46 GMT+07 | Giáo dục
Phó Giám đốc Phạm Xuân Tiến phát biểu tại hội nghị. Phó Giám đốc Phạm Xuân Tiến phát biểu tại hội nghị.

Hiện nay, Hà Nội có 786 trường tiểu học với gần 789.000 HS, hơn 38.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong học kỳ I, cấp tiểu học đã thực hiện nghiêm túc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong quá trình thực hiện đã có nhiều biện pháp cải tiến đổi mới, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực. Chất lượng giáo dục đạo đức, chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng cao, tỷ lệ HS hoàn thành chương trình học tập và đạt các tiêu chí về năng lực và phẩm chất đều đạt cao.

Đặc biệt, triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với HS lớp 1, các nhà trường đã chuẩn bị đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học lớp 1 trang bị đầy đủ, đảm bảo việc giảng dạy và học tập.

Tỷ lệ HS hoàn thành chương trình học tập đạt cao.

100% giáo viên dạy lớp 1 của các quận, huyện, thị xã được bồi dưỡng về năng lực, phương pháp tiếp cận theo định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hơn 52.000 cán bộ quản lý, giáo viên đã được tập huấn, sử dụng sách giáo khoa lớp 1. Đến thời điểm hiện tại, hơn 8000 GV lớp 1, tổ trưởng chuyên môn và CBQL đã được Sở GD&ĐT Hà Nội bồi dưỡng đại trà Modul 1; 682 GV cốt cán và 138 CBQL cốt cán đã hoàn thành bồi dưỡng cốt cán Modul 2…

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến ghi nhận, biểu dương những kết quả của cấp tiểu học đạt được trong học kỳ I năm học 2020-2021 và khẳng định: Giáo dục tiểu học của thành phố Hà Nội đã triển khai nghiêm túc một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất của năm học là thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, được Bộ GD&ĐT đánh giá tốt.

Trong học kỳ II năm học 2020-2021, Phó Giám đốc Phạm Xuân Tiến đề nghị các Phòng GD&ĐT, các nhà trường tăng cường xây dựng, cải tạo, mở rộng trường, lớp học để giãn sĩ số học sinh/lớp học một cách tối đa, giải quyết từng bước tình trạng sĩ số học sinh/lớp cao hơn quy định. Đảm bảo 100% HS lớp 2 được học 2 buổi/ngày.

Bên cạnh đó, các đơn vị, nhà trường cần quan tâm chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2 từ năm học 2021-2022. Rà soát, lên danh sách giáo viên sẽ đảm nhận việc dạy học lớp 2 để sẵn sàng tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ngay khi có thông báo. Các phòng GD&ĐT có trách nhiệm chủ động tham mưu chính quyền địa phương bố trí ngân sách đầu tư trang thiết bị dạy học đối với lớp 2 để bảo đảm tiến độ dạy học ngay khi bước vào năm học mới 2021-2022…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm