rssheader

28/10/2020

Hà Giang: Thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT phải do nhu cầu tự nguyện

Đức Trí - 19/08/2019, 09:52 GMT+07 | Giáo dục
Không ép cán bộ công chức, viên chức tham gia dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản. Ảnh minh họa Không ép cán bộ công chức, viên chức tham gia dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản. Ảnh minh họa

Vì vậy, Sở GD&ĐT Hà Giang đã có văn bản đề nghị các đơn vị: Các sở, ban, ngành của tỉnh; Các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc… - làm tốt công tác tuyên truyền cũng như truyền đạt đầy đủ nội dung văn bản số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ GD&ĐT về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; văn bản số 2467/UBND-KGVX ngày 27 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho toàn thể các cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị.

Trong đó cần nhấn mạnh một nội dung của văn bản: “Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản”.

Không ép buộc cán bộ công chức, viên chức tham gia dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, việc tham gia dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin phải do nhu cầu tự nguyện của các cá nhân.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Giang đã có công văn số 560/SGDĐT-GDTX về việc chấn chỉnh việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, giáo viên.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm