rssheader

14/06/2021

Hà Giang thành lập các trường PTDT nội trú THCS và THPT

Long Anh - 10/06/2021, 20:06 GMT+07 | Giáo dục
Giờ học của cô trò Trường PTDT Nội trú huyện Hoàng Su Phì. Ảnh: Hoàng Tính (Chụp trước tháng 4/2021) Giờ học của cô trò Trường PTDT Nội trú huyện Hoàng Su Phì. Ảnh: Hoàng Tính (Chụp trước tháng 4/2021)

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang vừa ký các quyết định phê duyệt Đề án thành lập các Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Đồng Văn, Bắc Mê, Hoàng Su Phì và Xín Mần.

Theo quyết định, trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT các huyện Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Bắc Mê và Xín Mần được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trường PTDT nội trú THCS và trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Giang.

Việc thành lập trường PTDT nội trú THCS và THPT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho con em đồng bào dân tộc (kể cả dân tộc Kinh) định cư lâu dài tại huyện được đi học cấp THPT. Đồng thời, để tạo nguồn nhân lực có chất lượng ngay tại địa phương và cho tỉnh, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ.

Các trường được thành lập không làm tăng thêm biên chế của ngành, kinh phí đảm bảo tăng tối thiểu nhất cho những hạng mục thiết yếu như lớp học, chỗ ở nội trú cho học sinh cấp THPT. Sau khi thành lập, các trường phải đảm bảo các điều kiện xây dựng trường chuẩn Quốc gia trong tương lai. Các trường sẽ bắt đầu tuyển sinh ngay từ năm học 2021 – 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo Giám đốc Sở GD&ĐT có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đề án thành lập các trường PTDT nội trú THCS và THPT ở huyện. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai và duy trì tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường sau khi thành lập.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm