rssheader

13/04/2021

Hà Giang: Cung cấp SGK lớp 1 cho trường và học sinh vùng khó

Đức Trí - 24/11/2019, 15:40 GMT+07 | Giáo dục
HS lớp 1 các trường TH; TH&THCS vùng khó sẽ được mượn SGK CTGDPT mới để sử dụng 
 năm học 2020-2021 HS lớp 1 các trường TH; TH&THCS vùng khó sẽ được mượn SGK CTGDPT mới để sử dụng năm học 2020-2021

Theo đó, các trường tiểu học, TH&THCS có địa điểm trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sẽ được cung cấp sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho thư viện nhà trường để học sinh được mượn sử dụng trong năm học.

Học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 học ở các trường tiểu học, TH&THCS nêu trên và có hộ khẩu thuộc đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ được mượn sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để sử dụng từ năm học 2020-2021.

Các Phòng GDĐT có trách nhiệm lập danh sách các trường tiểu học, TH&THCS và dự kiến số lượng học sinh (theo hướng dẫn trên) gửi về Sở GDĐT Hà Giang.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm