rssheader

19/09/2021

Giới thiệu trực tuyến ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

08/05/2020, 11:30 GMT+07 | Giáo dục
Giới thiệu trực tuyến ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Để triển khai việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020, Hội đồng Giáo sư nhà nước đề nghị các giáo sư, phó giáo sư giới thiệu các nhà giáo, nhà khoa học uy tín, chuyên môn khoa học cao tham gia vào các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2020 thông qua hệ thống giới thiệu ứng viên trực tuyến: http://hdgsnn.gov.vn/gtuv/.

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở, ứng viên các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành được giới thiệu từ ba nguồn: Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm trước; Cơ sở giáo dục đại học; Nhà giáo, nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư đang giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học (giới thiệu trực tuyến).

Ứng viên được giới thiệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 17 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Điều 3 Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT.

Hệ thống giới thiệu ứng viên trực tuyến quy định mỗi giáo sư, phó giáo sư chỉ được giới thiệu một lần cho một Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành phù hợp, với số lượng ứng viên tối đa 15 người, số lượng thành viên cùng một cơ sở giáo dục đại học tham gia cùng một Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành không quá 3 người.

Hội đồng Giáo sư nhà nước đề nghị giáo sư/ phó giáo sư đăng nhập vào Hệ thống theo địa chỉ: http://hdgsnn.gov.vn/gtuv/. Tên đăng nhập và mật khẩu sẽ được cung cấp từ phần mềm hệ thống tới hộp thư điện tử của giáo sư/phó giáo sư. Thời hạn cuối cùng giới thiệu trực tuyến là ngày 25/5/2020.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm