rssheader

06/08/2021

Giáo viên thực hiện CTGDPT mới sẽ được bồi dưỡng theo cách thức như thế nào?

Bá Hải - 07/08/2019, 11:18 GMT+07 | Giáo dục
Học viên dự Hội thảo - Tập huấn Học viên dự Hội thảo - Tập huấn

Có 200 học viên là lãnh đạo, chuyên viên các Cục, Vụ chức năng, đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT, lãnh đạo, giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt của 4 trường: ĐH Vinh, ĐH Sư phạm - ĐH Huế, ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, ĐH Sư phạm Tp Hồ Chí Minh tham dự Hội thảo - Tập huấn.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền - Phó Giám đốc Chương trình ETEP phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền - PGĐ Chương trình ETEP nhấn mạnh: Đội ngũ giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt đóng vai trò quan trọng, quyết định sự thành công của các hoạt động bồi dưỡng giáo viên cốt cán, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.

Các giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt sẽ tiến hành tập huấn cho đội ngũ cốt cán để hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình tự bồi dưỡng một cách thường xuyên, liên tục ngay tại nhà trường, ngay trong công việc nhằm đáp ứng yêu cầu CTGDPT mới, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDPT vì sự phát triển và hạnh phúc của học sinh.

 Các đại biểu tại Hội thảo - Tập huấn

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã giới thiệu về CTGDPT mới (cơ sở khoa học, thực tiễn, tư tưởng chủ đạo, quan điểm phát triển chương trình); những đặc trưng của CTGDPT mới trên các phương diện: Cấu trúc, phẩm chất và năng lực, tích hợp và phân hoá, hướng nghiệp và giáo dục STEM, tính mở và linh hoạt của Chương trình.

Các học viên sẽ được chuyên gia bồi dưỡng về các nội dung: Hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả của học sinh theo tiếp cận theo năng lực; kỹ năng bồi dưỡng giáo viên thực hiện CTGDPT mới, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán thực hiện CTGDPT mới; xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực nghiệp vụ về thực hiện CTGDPT mới; hướng dẫn xây dựng các bài học minh hoạ trong các môn học, hoạt động giáo dục; đồng thời thống nhất về phương pháp, cách thức bồi dưỡng giáo viên cổt cán, dựa trên nền tảng thống nhẩt nội dung bồi dưỡng.

Cũng trong khuôn khổ đợt Hội thảo – Tập huấn này, giảng viên chủ chốt của 5 trường: ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, Học viện Quản lý Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ được tập huấn cùng tài liệu nội dung tại TP Hải Phòng từ 12-16/8.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm