rssheader

20/01/2021

Giáo dục Lào Cai: Tinh giản trên 700 biên chế

Đức Trí - 16/10/2019, 09:07 GMT+07 | Giáo dục
Giáo dục Lào Cai đã có nhiều khởi sắc
(ảnh minh họa) Giáo dục Lào Cai đã có nhiều khởi sắc (ảnh minh họa)

Toàn tỉnh đã sáp nhập 109 trường thành 53 trường, giảm 56 trường; Gộp điểm trường lẻ mầm non với tiểu học đạt 138%; xóa đưa 14.271/8.300 học sinh ở điểm trường lẻ về điểm trường chính, đạt 172%...

Tỉnh cũng nâng cấp 4 trường PTDT nội trú THCS&THPT; Tinh giản trên 700 biên chế; 100% các cơ sở giáo dục đã có nhà, lớp học kiên cố tại trường chính.

HS Lào Cai đã có nhiều thành tích cao trong học tập  (ảnh minh họa)

Lào Cai cũng tích cực triển khai xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới, hiện có 359/617 trường đạt chuẩn, đứng tốp đầu trong các tỉnh miền núi phía Bắc...

Một số vấn đề giáo dục của tỉnh Lào Cai kiến nghị với Thanh tra Chính phủ đó là: Không cắt giảm thêm biên chế khi thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 của Chính phủ; bổ sung thêm đối tượng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ học tập là học sinh dân tộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm