rssheader

28/10/2020

Giảm sự chênh lệnh về chất lượng giáo dục giữa các trường học

Vân Anh - 22/08/2019, 22:41 GMT+07 | Giáo dục
Đơn vị trường học được nhận cờ thi đua của Sở GD&ĐT Hà Nội Đơn vị trường học được nhận cờ thi đua của Sở GD&ĐT Hà Nội

Năm học 2018 - 2019, ngành GD-ĐT quận Đống Đa đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của năm học và đạt được nhiều kết quả toàn diện.

Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp tiếp tục được rà soát, điều chỉnh phù hợp.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được Quận ủy, HĐND, UBND quận quan tâm đầu tư ở mức độ cao, nhiều trường học được xây mới hiện đại.

Quận chú trọng công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, đảm bảo sự ổn định, điều hòa giữa các trường trong quận.

Với những kết quả đạt được, năm học 2018-2019, ngành GD-ĐT quận Đống Đa đã được Sở GD&ĐT Hà Nội khen đạt 13/13 chỉ tiêu xếp loại tốt, trong đó có 1 chỉ tiêu xuất sắc.

Năm học 2019-2020, ngành GD&ĐT quận Đống Đa sẽ rà soát, chuẩn hóa đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp; tăng cường cơ sở vật chất, sửa chữa chống xuống cấp; cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh trong trường học và công tác xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia.

Đồng thời tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới.

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh. Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

Tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục; đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục. Tập trung đầu tư cho các trường khó khăn, từng bước giảm sự chênh lệnh về chất lượng giáo dục giữa các trường trên địa bàn quận.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm