rssheader

24/11/2020

Gia Lai lưu ý tổ chức thi THPT quốc gia năm 2020

Hải Bình - 08/11/2019, 16:40 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Cụ thể, Sở GD&ĐT yêu cầu tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về kỳ thi. Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các qui định, yêu cầu trong văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thi của Bộ GD&ĐT.

Tăng cường chức năng quản lí nhà nước, vai trò kiểm tra, giám sát; gắn kết trách nhiệm chỉ đạo, quản lí tổ chức của Sở với các cơ quan hữu quan đối với kỳ thi tại địa phương.

Chủ động tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong việc chỉ đạo ngành Giáo dục và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng phối hợp tổ chức tốt kỳ thi. Chủ động trong việc xây dựng phương án tổ chức coi thi, chấm thi khi có điều động, phân công của Bộ GD&ĐT

Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức tốt hội đồng thi khi Bộ GD&ĐT tổ chức tại tỉnh. Lưu ý thêm một số vấn đề sau:

Tăng cường trách nhiệm, chỉ đạo chặt chẽ và thống nhất khâu lập hồ sơ thi. Thực hiện nghiêm túc, công bằng, chính xác, bảo mật công tác coi thi, chấm thi, phúc khảo. Chú trọng công tác in sao, vận chuyển đề thi, bảo quản đề thi và bài thi tại các điểm thi;

Tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi cho cán bộ, giáo viên tránh những sai sót có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến các kỳ thi...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm