rssheader

06/08/2021

Đồng Nai ban hành kế hoạch triển khai Chương trình GD phổ thông

Hồng Đăng - 12/11/2019, 09:14 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Theo đó, triển khai tập trung các nội dung, đầy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý giáo viên, học sinh, phụ huynh và cộng đồng xã hội nắm rõ quan điểm xây dựng, mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch thực hiện chương trình GD phổ thông mới trên địa bàn tỉnh;

Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên nhân viên đáp ứng thực hiện chương trình; Lựa chọn giáo viên cốt cán các bộ môn tham gia bồi dưỡng tập huấn theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và triển khai đại trà tại địa phương theo hình thức tập trung kết hợp với trực tuyến, đảm bảo 100 % giáo viên được phân công dạy chương trình mới hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước khi áp dụng ở trường lớp;

Sắp xếp quy hoạch mạng lưới trường lớp tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy học, tài liệu, học liệu để thực hiện chương trình mới;

Xây dựng chương trình nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về văn văn hóa, lịch sử, truyền thống, địa lý kinh tế, hướng nghiệp, chính trị xã hội và môi trường của địa phương;

Xây dựng bộ tài liệu giáo dục địa phương thống nhất sử dụng trong các trường học trên địa bàn tỉnh đảm bảo lộ trình thực hiện chương trình GD phổ thông;

Việc triển khai thực hiện Chương trình GD phổ thông  theo lộ trình qua 6 giai đoạn. Xem chi tiết tại đây

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm