rssheader

28/10/2020

Điểm xét tuyển vào Đại học Giao thông Vận tải từ 14 đến 18

ND - 20/07/2019, 06:53 GMT+07 | Giáo dục
Điểm xét tuyển vào Đại học Giao thông Vận tải từ 14 đến 18

Được biết năm 2019, Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển 4.200 chỉ tiêu cho trụ sở chính ở Hà Nội và 1.500 cho phân hiệu ở TP Hồ Chí Minh.

Chi tiết điểm sàn đăng ký xét tuyển của từng ngành như sau:

Điểm sàn xét tuyển Đại học Giao thông vận tải từ 14 đến 18
Điểm sàn xét tuyển Đại học Giao thông vận tải từ 14 đến 18 - 1
Điểm sàn xét tuyển Đại học Giao thông vận tải từ 14 đến 18 - 2
Điểm sàn xét tuyển Đại học Giao thông vận tải từ 14 đến 18 - 3
Điểm sàn xét tuyển Đại học Giao thông vận tải từ 14 đến 18 - 4
Điểm sàn xét tuyển Đại học Giao thông vận tải từ 14 đến 18 - 5
Điểm sàn xét tuyển Đại học Giao thông vận tải từ 14 đến 18 - 6

Điểm sàn xét tuyển Đại học Giao thông vận tải từ 14 đến 18 - 7

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm