rssheader

13/08/2020

Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

09/10/2013, 21:03 GMT+07 | Giáo dục
Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

(GD&TĐ) – Hôm nay 9/10, tại Đà Nẵng, đã diễn ra Lễ ký kết Kế hoạch liên ngành thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và quyền trẻ em giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2013 – 2020. 

Lễ ký kết
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp và Thứ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa tại Lễ ký

Theo đó, kế hoạch này được triển khai từ năm 2013 - 2020, chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn I (2013 - 2015): Triển khai tại 2 Bộ và chỉ đạo điểm tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực phía Bắc, Miền Trung và Tây Nguyên, phía Nam; Giai đoạn II (2016 - 2020): Triển khai tại 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối tượng thụ hưởng của Kế hoạch này gồm: Trẻ em, học sinh, cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và cơ sở trợ giúp trẻ em; Cán bộ quản lý, thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và cơ sở trợ giúp trẻ em.

Trong khuôn khổ kế hoạch chung, 2 Bộ sẽ tiến hành nghiên cứu, rà soát, đánh giá các văn bản đã ban hành, chia sẻ thông tin, dữ liệu về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em giữa hai ngành để sửa đổi, bổ sung và đề xuất các văn bản phù hợp trong giai đoạn mới;

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp giữa hai ngành về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở các cấp;

Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ Trung ương đến địa phương;

Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho học sinh, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ em, học sinh trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, cơ sở trợ giúp trẻ em ở địa phương;
 
Đồng thời, phối hợp tổ chức thực hiện một số chương trình, hoạt động cụ thể trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tăng cường phối hợp chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em của hai ngành nhằm xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, đảm bảo cơ hội học tập và phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em

Hội thảo tập huấn về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng đã diễn ra ngay sau Lễ ký kết Kế hoạch liên ngành thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và quyền trẻ em.

Thái Hà

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm