rssheader

01/08/2021

Đắk Nông: Chấn chỉnh thu chi các khoản đóng góp trong trường công lập

Đức Trí - 20/11/2019, 09:25 GMT+07 | Giáo dục
Vẫn còn sai sót trong thu chi các khoản đóng góp tại các cơ sở GD công lập tỉnh Đắk Nông
(ảnh minh họa) Vẫn còn sai sót trong thu chi các khoản đóng góp tại các cơ sở GD công lập tỉnh Đắk Nông (ảnh minh họa)

Một số cơ sở giáo dục chưa triển khai, quán triệt các văn bản có liên quan đến việc thực hiện thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp đến đội ngũ CB, GV, NV, HS và người lao động đầy đủ.

Một số khoản đóng góp tự nguyện, tài trợ vẫn thực hiện theo hình thức cào bằng. Một số khoản thỏa thuận phục vụ trực tiếp cho HS chưa được xây dựng dự toán cụ thể về nội dung chỉ để đề xuất mức thu.

Còn tình trạng gộp  nhiều khoản thu vào đầu năm học gây khó khăn cho PHHS, người dân.

Còn không ít cơ sở giáo dục ở một số địa phương thực hiện chưa minh bạch về công tác tài chính, tình trạng thu chi sai quy định vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức, dư luận xã hội chưa đồng tình.

Chấn chỉnh thu chi để nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường (ảnh minh họa)

Để chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, góp phần nâng cao chất lượng day và học, tạo sự đồng thuận cao của cha mẹ HS, người dân, Sở GD&ĐT đề nghị:

UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tại địa phương chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông về việc chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Hướng dẫn số 1306/SGDĐT-KHTH của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và các văn bản có liên quan đến việc thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp.

Chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Phòng GD&ĐT tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục; công khai các khoản thu, chi để nhân dân, cha mẹ HS biết, thực hiện.

Chỉ đạo Thanh tra Nhà nước cấp huyện, thị xã phối hợp với Phòng GD&ĐT tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tại các cơ sở giáo dục tại địa phương.

Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu; thu chi không đúng quy định hoặc để xảy ra đơn thu kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tổ chức vượt cấp, kéo dài về vi phạm các khoản thu không đúng quy định tại đơn vị…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm