rssheader

23/04/2021

Đại hội toàn quốc Hội khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam

Lan Anh - 10/12/2016, 15:24 GMT+07 | Giáo dục
Đại hội toàn quốc Hội khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam

Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng các đại biểu Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục trên cả nước.

Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, phổ biến, ứng dụng Tâm lý học và Giáo dục học tự nguyện tổ chức để góp phần xây dựng và phát triển khoa học tâm lý và khoa học giáo dục, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua hơn 26 năm phát triển, Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam ngày càng trưởng thành, phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động, đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện lịch sử mới. Đặc biệt, GD-ĐT là ngành được thụ hưởng những thành quả từ hoạt động của hội.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại Đại hội

Đến chung vui và chúc mừng các nhà Tâm lý học, các nhà Giáo dục học tại đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tin tưởng rằng đại hội sẽ thành công tốt đẹp và mong rằng Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp cho ngành GD.

Thứ trưởng chia sẻ: Tâm lý học là một ngành khoa học có lĩnh vực rộng phục vụ nhiều ngành như công an, quân sự, y học, quản lý, lãnh đạo.. trong đó ngành GD-ĐT liên quan rất nhiều đến tâm lý học.

Đó là tâm lý học của học sinh, tâm lý học lứa tuổi, tâm lý học sư phạm… Tâm lý học là môn khoa học cung cấp cho chúng tôi rất nhiều luận cứ để đưa ra những quyết sách để phát triển giáo dục. Khoa học giáo dục là một khoa học kim chỉ nam của giáo dục.

Với chức năng nghiên cứu, tư vấn, phản biện, trong những năm qua, Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam đã đóng góp rất nhiều đối với sự phát triển của GD-ĐT. Hoạt động của các cơ sở hội đã đi vào các trường học các cơ sở giáo dục.

Đến nay có 25 tỉnh có Hội Khoa học Tâm lý giáo dục và nhiều trung tâm của các địa phương. Điều đó cũng khẳng định uy tín, vị thế của Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam đến tất cả các cơ sở giáo dục và các nhà trường trong những năm vừa qua.

Hiện nay, ngành GD đang triển khai Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện GD ĐT thì Hội cũng đã tham gia vào tư vấn phản biện những chủ trương chính sách, đóng góp nhiều vào những vấn đề nóng mà xã hội và ngành quan tâm. Nhiều hội thảo giúp cho ngành giáo dục nghiên cứu điều chỉnh công tác quản lý.

Ví dụ như gần đây, vấn đề trẻ tự kỉ rất cần sự nghiên cứu, tư vấn của các nhà khoa học tâm lý để giúp các nhà trường, giúp ngành giáo dục. Và còn nhiều vấn đề khác của ngành GD rất nhiều sự nghiên cứu tư vấn phản biện để chúng tôi có căn cứ những luận cứ khoa học.

Ngoài ra, những chủ trương chính sách của ngành muốn đi vào cuộc sống thì cũng rất cần sự đánh giá phản biện của các nhà khoa học.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với Hội chặt chẽ hơn nữa để mong rằng hoạt động của Hội đi vào thực tiễn của GD-ĐT cả nước, đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện GD ĐT.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cũng đề nghị các nhà trường, các Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với Hội để phát huy tác dụng của Hội trong sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT. Đây là sự nghiệp không chỉ của ngành GD mà là sự nghiệp của toàn XH nói chung, trong đó có các nhà khoa học tâm lý, khoa học giáo dục có đóng góp quan trọng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm