rssheader

16/05/2021

Đại học Y Hà Nội có Chủ tịch Hội đồng trường và hiệu trưởng mới

Lan Anh - 22/10/2020, 22:59 GMT+07 | Giáo dục
Lãnh đạo Bộ Y tế trao quyết định Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho GS.TS.BS Tạ Thành Văn Lãnh đạo Bộ Y tế trao quyết định Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho GS.TS.BS Tạ Thành Văn

Căn cứ Quyết định số 3946/QĐ-BYT ngày 14/9/2020 của Bộ Y tế về việc công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội gồm 17 thành viên, trong đó 11 thành viên là viên chức của Trường và 06 thành viên là đại diện cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, luật sư, cựu sinh viên và đại diện đơn vị sử dụng lao động.

Cơ cấu Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội có tính tinh gọn (thể hiện qua tương quan số thành viên hội đồng so với các trường Đại học khác), đa dạng về thành phần, đặc biệt là sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động và luật sư; thể hiện rõ định hướng ưu tiên phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và phụng sự xã hội của Trường trong giai đoạn tới.

Căn cứ Quyết định số 3945/QĐ-BYT ngày 14/9/2020, GS.TS.BS. Tạ Thành Văn được Bộ Y tế công nhận là Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội và trở thành Chủ tịch Hội đồng trường đầu tiên trong lịch sử Nhà trường.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng.

Ra mắt Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 thành viên

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Hội đồng trường được giao tự chủ trong thực hiện nhiều nhiệm vụ. Đây là mô hình Quản trị mới mang đến nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với không chỉ các cơ sở giáo dục đại học mà cả với cơ quan quản lý Nhà nước.

Nhà trường cần ghi nhớ và thực hiện 8 chữ: “Đoàn kết - Kế thừa - Đổi mới - Phát triển”. Việc đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo nhân lực y tế cần triển khai thực hiện đồng bộ trong nhiều lĩnh vực: Đổi mới chương trình, tài liệu đào tạo; đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tế công việc...

GS.TS Long mong muốn Trường Đại học Y Hà Nội sẽ thực hiện thành công mô hình Hội đồng trường, một mô hình quản trị với quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao của Nhà trường, phát huy tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện thành công mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực y tế.

GS.TS.BS Tạ Thành Văn - Tân Chủ tịch Hội đồng trường xúc động chia sẻ: Trở thành Chủ tịch Hội đồng Trường đầu tiên của Trường Đại học Y Hà Nội, là vinh dự song cũng là trọng trách và thách thức lớn đối với tôi. Nhưng với sự ủng hộ của tập thể lãnh đạo, giáo viên, Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chặng đường 5 năm phía trước sẽ là một giai đoạn vô cùng khó khăn, là giai đoạn thực thi cơ chế tự chủ đại học. Đây sẽ là khoảng thời gian mà tất cả thầy và trò của Trường Đại học Y Hà Nội sẽ phải đồng lòng hơn nữa để đổi mới và cùng tiến lên phía trước.

GS.TS.BS. Tạ Thành Văn nhận bằng Tiến sĩ của Đại học Tokyo, Nhật Bản năm 1999, hoàn thành chương trình đào tạo Sau Tiến sĩ tại Hoa Kỳ. Ông được bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2012 và được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2017, tại thời điểm đó ông là một trong số ít Giáo sư và Nhà giáo Nhân dân trẻ nhất của ngành Y. Ông là Hiệu trưởng thứ 15 của Trường Đại học Y Hà Nội từ tháng 12/2018 đến nay.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm