rssheader

09/05/2021

Đại học Xây dựng Miền Trung mở thêm ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý đô thị và công trình

PV - 20/04/2021, 10:00 GMT+07 | Giáo dục
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.

Được biết, theo Quyết định số 1325/QĐ-BGDĐT ngày 19/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường Đại học Xây dựng Miền Trung đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học (mã số 7340101) với 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh du lịch và quản trị kinh doanh Nhà hàng, khách sạn.

Cùng với đó là Quyết định số 1326/QĐ-BGDĐT ngày 19/4/2021. Quyết định này Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho phép Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đào tạo ngành Quản lý đô thị và công trình trình độ đại học (mã số 7580106). Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp đối với các ngành nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung chịu trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT và thực hiện đánh giá chất lượng, kiểm định chuơngg trình đào tạo theo quy định tại Khoản 5 Điều 33 Luật Giáo dục đại học (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Phương - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung cho biết, định hướng chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030 của khu vực miền Trung xác định phát triển kinh tế biển và đô thị du lịch ven biển. Việc trường mở 2 mã ngành này nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đó.

Đặc biệt, mã ngành Quản lý đô thị và công trình mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt năm 2018 và Trường Đại học Xây dựng Miền Trung là một trong ít trường đầu tiên thực hiện đào tạo mã ngành này với mục tiêu phát triển Đại học Xây dựng Miền Trung thành trung đào tạo đại học đa ngành. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm