rssheader

24/09/2020

Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất thành lập Trường Đại học Y Dược

03/01/2020, 06:54 GMT+07 | Giáo dục
Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất thành lập Trường Đại học Y Dược

Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội vừa họp phiên họp lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng ĐHQGHN đã nghe, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc thành lập Trường Đại học Y Dược trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược.

Về việc thành lập Trường Đại học Y Dược trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược, các thành viên trong Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án thành lập Trường Đại học Y Dược trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược.

Đa số các ý kiến tán thành việc thành lập Trường Đại học Y Dược trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược, một số ý kiến đề nghị bổ sung thuyết minh tính cấp thiết, điểm khác biệt giữa Trường ĐH Y Dược với các đơn vị đào tạo Y, Dược khác.

Hội đồng tiến hành bỏ phiếu, kết quả 19/19 thành viên Hội đồng (100%) đồng ý việc thành lập Trường Đại học Y Dược trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược. Hội đồng giao Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ.

Khoa Y Dược được Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) thành lập theo Quyết định số 1507/QĐ-TCCB ngày 20/5/2010, trên cơ sở kế thừa truyền thống và tiếp nối lịch sử phát triển của Đại học Đông Dương – tiền thân của ĐHQGHN, trong đó có Trường Cao đẳng Y khoa (Ecole supérieure de Médecine - 1906).

Mặc dù là một cơ sở đào tạo đại học y dược còn non trẻ, nhưng được sự quan tâm đầu tư và chiến lược phát triển dựa trên nguồn lực sẵn có về đội ngũ và cơ sở vật chất dùng chung của ĐHQGHN, Khoa Y Dược đã hoàn thiện về cơ bản các điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đảm bảo chất lượng đào tạo, tuyển sinh và tổ chức giảng dạy.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm