rssheader

22/10/2020

Đà Nẵng phấn đấu huy động 20 – 25% trẻ từ 6 – 18 tháng tuổi ra lớp tại các trường mầm non

Hà Nguyên - 15/12/2018, 06:00 GMT+07 | Giáo dục
Nhóm lớp trẻ từ 3 – 12 tháng tại trường Mầm non tư thục Bé Thông Minh. Nhóm lớp trẻ từ 3 – 12 tháng tại trường Mầm non tư thục Bé Thông Minh.

Các đại biểu đã cùng chia sẻ và thảo luận các vấn đề như: Tiếp cận, chăm sóc trẻ thơ toàn diện và các điều kiện đảm bảo chất lượng chăm soc, nuôi dưỡng, giáo dục nhà trẻ dưới 36 tháng tuổi; cơ chế phối hợp liên ngành trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ; chế độ chính sách nhằm nâng cao năng lực nhà trường trong việc tăng tỷ lệ huy động nhà trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 18 tháng tuổi ở khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đông dân cư.

Đà Nẵng đang thực hiện các công việc xây dựng phòng học, đầu tư trang thiết bị dạy học, sân chơi cho trẻ, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện việc thí điểm nhận giữ trẻ từ 6 – 18 tháng tuổi bắt đầu thực hiện từ năm học 2019 – 2020 tại 17 trường mầm non công lập ở 7 quận, huyện trên địa bàn.

Đà Nẵng đặt ra mục tiêu sẽ tăng tỷ lệ huy động trẻ từ 6 – 18 tháng tuổi ra lớp tại các trường MN đạt từ 20 – 25%. Trong đó, ưu tiên nhận giữ trẻ có thu nhận cha mẹ là công nhân và người lao động có thu nhập thấp.

Hiện nay, mặc dù tỉ lê huy động trẻ nhà trẻ đến trường của Đà Nẵng đạt 67,4% nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ dưới 18 tháng tuổi vào các trường MN công lập, tỉ lệ trẻ nhà trẻ từ 19 đến 36 tháng tuổi ra lớp tại các trường MN tư thục và nhóm, lớp độc lập tư thục đạt tỉ lệ 55,4%.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm