rssheader

26/09/2020

Chuyên gia giáo dục cao cấp khuyến nghị thúc đẩy tự chủ đại học

23/01/2020, 21:20 GMT+07 | Giáo dục
Chuyên gia giáo dục cao cấp khuyến nghị thúc đẩy tự chủ đại học

Nói về thực hiện tự chủ đại học, ông Kurt Larsen nhấn mạnh đến vai trò của hội đồng trường và cho rằng, trách nhiệm ra quyết định rõ ràng nên được để cho hội đồng trường để củng cố vị trí của hội đồng trường.

Hội đồng trường có vai trò phê duyệt sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược của tổ chức, kế hoạch kinh doanh dài hạn và ngân sách hàng năm; bảo đảm rằng những điều này đáp ứng lợi ích của các bên liên quan. Bảo đảm thiết lập và giám sát các hệ thống kiểm soát và trách nhiệm giải trình đúng, hợp lý và hiệu quả (bao gồm kiểm soát tài chính và hoạt động, đánh giá và quản lý rủi ro, quy trình rõ ràng để quản lý nguồn nhân lực và vật chất).

Hội đồng trường cũng giám sát hiệu suất của tổ chức và các thỏa thuận đảm bảo chất lượng, trong trường hợp có thể và phù hợp, được đánh giá so với các tổ chức khác trong nước và quốc tế. Tham gia vào cải cách để cải thiện chất lượng và tiêu chuẩn của đầu ra nghiên cứu và phát triển (R&D).

Đồng thời, khuyến khích phát triển các phương pháp để giám sát chất lượng dạy và học; và để theo dõi tiến độ. Sắp đặt các vị trí phù hợp để kiểm soát hiệu suất của tổ chức.

Từ đó, ông Kurt Larsen khuyến nghị, quy định về hội đồng trường ĐH cần được điều chỉnh để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về vai trò, chức năng, quyền lực và thành viên.

Cùng với hội đồng trường, để thúc đẩy tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình tại Việt Nam, ông Kurt Larsen cho rằng, cần tăng cường và sắp xếp các khung pháp lý và quy định bao gồm bảm đảm chất lượng. Xây dựng năng lực toàn hệ thống về đảm bảo chất lượng và thiết lập văn hóa chất lượng. Thúc đẩy việc thông tin về việc ra quyết định bao gồm Hệ thống thông tin quản lý.

Đồng thời, cân bằng trao quyền tự chủ với một hệ thống trách nhiệm giải trình mạnh mẽ. Liên kết nguồn tài chính với trách nhiệm giải trình. Xây dựng năng lực toàn hệ thống về thực thi quyền tự chủ so với cơ chế trách nhiệm giải trình.

Nói thêm về trách nhiệm giải trình của trường ĐH, ông Kurt Larsen nhắc đến việc duy trì chất lượng giáo dục và sự liêm chính trong học thuật với hệ thống đảm bảo chất lượng đáng tin cậy; cơ chế khiếu nại của sinh viên và giáo viên; báo cáo hiệu suất hàng năm cho thấy sự tiến bộ so với từng mục tiêu chiến lược và kế hoạch hàng năm của trường ĐH. Các trường ĐH chia sẻ công khai thông tin về sinh viên, chỉ số hiệu suất của trường ĐH, báo cáo tài chính và biên bản các cuộc họp của hội đồng trường ĐH…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm