rssheader

05/12/2020

Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia 2020

Hải Bình - 05/12/2019, 11:39 GMT+07 | Giáo dục
Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia 2020

Với nhiệm vụ này, Sở GD&ĐT Sóc Trăng lưu ý các đơn vị thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực, bảo đảm sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ thi THPT quốc gia.

Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, có độ tin cậy và sự phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phố thông, làm cơ sở tuyến sinh giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Cụ thể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về kỳ thi THPT quốc gia nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội; triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, yêu cầu trong văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thi của Bộ GD&ĐT; thực hiện tốt công tác phối hợp chỉ đạo tổ chức thi tại địa phương;

Làm tốt công tác lựa chọn nhân sự cho kỳ thi THPT quốc gia; quán triệt Quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT; nâng cao chất lượng công tác tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các đối tượng, lực lượng tham gia tổ chức thi. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo để đảm bảo kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, tố chức thi.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm