rssheader

31/07/2021

Chấn chỉnh hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

Hải Bình - 01/07/2019, 14:38 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó có việc thông báo cho UBND các xã, phường, thị trấn biết danh sách các trung tâm, lớp ngoại ngữ, tin học trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền thành lập và cho phép hoạt động.

Danh sách các trung tâm, lớp ngoại ngữ, tin học đã được thành lập và địa điểm được phép hoạt động thường xuyên được cập nhật và được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT tại địa chỉ: http: //khanhhoa.edu.vn.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của các trung tâm, lớp ngoại ngữ, tin học trên địa bàn.

Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân tự ý đặt tên, treo biển quảng cáo trung tâm, lớp ngoại ngữ, tin học để tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng khi chưa được Sở GD&ĐT cho phép thành lập và hoạt động, UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành xử lý các vi phạm theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 138/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời báo cáo về Sở GD&ĐT để tiếp tục phối hợp, xử lý.

Để đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ của nhân dân về ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT Khánh Hòa đã kịp thời tham mưu các cấp có thẩm quyền thành lập và cho phép tổ chức hoạt động đối với các trung tâm, lớp ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định hiện hành.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành có liên quan và đặc biệt là các địa phương trong công tác quản lý, việc tổ chức hoạt động của các trung tâm, lớp ngoại ngữ, tin học đã được cơ quan có thẩm quyền thành lập và cho phép đã dần đi vào nền nếp đúng theo các quy định hiện hành.

Tuy nhiên, qua nắm bắt thực tế của các đoàn kiểm tra Sở GD&ĐT, báo cáo của các địa phương và phản ánh của xã hội, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang tồn tại một số tổ chức, cá nhân tự ý đặt tên, treo bảng quảng cáo là các trung tâm, lớp ngoại ngữ, tin học và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên khi chưa được cấp phép thành lập và cho phép hoạt động.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm