rssheader

29/11/2020

Các mốc thời gian quan trọng về xét tuyển thẳng

07/06/2020, 10:13 GMT+07 | Giáo dục
Các mốc thời gian quan trọng về xét tuyển thẳng

Đó là một trong những nội dung của Công văn Số 1778/BGDĐT-GDĐH “Về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non".

Theo hướng dẫn của Công văn trên, các Sở GD&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn các trường THPT có thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển khai phiếu theo quy định;

Trước ngày 1/8/2020, gửi hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển kèm theo danh sách Phụ lục 7, Phụ lục 8, Phụ lục 9, Phụ lục 10 cho các trường có thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

Trách nhiệm của các trường: Căn cứ quy định của Quy chế tuyển sinh, danh mục ngành đào tạo được xét tuyển thẳng theo quy định tại Phụ lục 6 của Hướng dẫn này, các trường quy định cụ thể ngành thí sinh được xét tuyển thẳng tương ứng với loại giải và môn thi của thí sinh đoạt giải; quy định cụ thể về ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng; quy trình xét xếp ngành học xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của trường, công bố công khai trong đề án tuyển sinh trước ngày thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT;

Trước 17 giờ 00 ngày 20/8/2020 các trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GD&ĐT để thông báo cho thí sinh;

Tổ chức xét tuyển cho những thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển đã đăng ký vào trường theo lịch tuyển sinh; Báo cáo kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển về Bộ GD&ĐT (Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 10/9/2020.

Nhập danh sách thí sinh nhập học theo đúng cấu trúc của tất cả các phương thức xét tuyển, hình thức đào tạo lên Hệ thống và gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT (Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 28/2/2021.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường, các sở GD&ĐT quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên đây.

Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức kiểm tra các trường có dấu hiệu vi phạm Quy chế tuyển sinh, vi phạm trong thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh và xử lý theo các quy định hiện hành. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm